Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Stanowiska

Małopolski RPO 2014-20 bez modernizacji linii kolejowych?

Do niedzieli można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przewiduje on bardzo małą kwotę na projekty kolejowe. Ale tylko dotyczące zakupu taboru, budowy węzłów przesiadkowych, czy parkingów przy stacjach. Nie zaplanowano rewitalizacji z RPO ani jednej linii kolejowej.

Czytaj dalej...

Fatalna organizacja robót w Warszawskim Węźle Kolejowym

List otwarty w sprawie fatalnej organizacji robót na obszarze WWK

Do: Sz. P. Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W związku ze skandaliczną organizacją prac inwestycyjnych na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego, które skutkują paraliżem komunikacji kolejowej w oraz wokół stolicy, domagamy się ukarania osób odpowiedzialnych za panujący bałagan oraz dokonania takich zmian kadrowych, które spowodują wyeliminowanie takich sytuacji w przyszłości.

Czytaj dalej...

Podlasie - jak w kilka lat zlikwidować kolej w województwie

Śpieszmy się jeździć pociągami, tak szybko znikają

Jeszcze w 2006 roku:

- z Białegostoku do Czeremchy kursowało dziennie 6 pociągów, a obecnie już tylko 2 (z czego 1 okresowo),

- z Białegostoku do Sokółki 10, obecnie 5,

- z Białegostoku do Grajewa 6, obecnie 4 (z czego 1 okresowo),

- z Białegostoku do Szepietowa 11, obecnie 8.

- z Hajnówki do Czeremchy jeździło 8 pociągów, obecnie 4.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS