Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Krajowa Polityka Miejska: Wreszcie dokument na wysokim poziomie!

Do 10 września trwa drugi etap konsultacji społecznych KPM. CZT wysoko ocenia poziom dokumentu. 

Tylko do 10 września można składać uwagi w konsultacjach społecznych Krajowej Polityki Miejskiej. Jest to strategia na lata 2015-2023, dotycząca rozwoju polskich miast i ich obszarów funkcjonalnych na okres 2015- 2023, zbieżny z nową perpektywą środków unijnych. Można przy tym inspirować się uwagami przygotowanymi przez CZT. Centrum wysoko oceniło obecny poziom dokumentu.

- Dokument w obecnej formie już jest bardzo wartościowy i poziomem bije na głowę większość programów krajowych i regionalnych - podkreśla Krzysztof Rytel, prezes CZT. -  Identyfikuje problemy ważne w nadchodzącej perspektywie, które dla wielu gremiów były dotąd niedostrzegalne lub nie uznawane za priorytetowe, a w wielu przypadkach są identyfikacją nowych wyzwań. Dzięki temu realizacja KPM pozwoli przejść krajowi na nowy poziom rozwoju. Szczególne słowa uznania należą się za osiągnięcie wysokiej interdyscyplinarności dokumentu i dobrego powiązania pomiędzy poszczególnymi sektorami i problemami. Dzięki temu dokument ten jest wewnętrznie spójny, jak właściwie żaden przed nim.

Dokument obejmuje następujące wątki tematyczne:

  • kształtowanie przestrzeni,
  • partycypacja publiczna,
  • transport i mobilność miejska,
  • niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
  • rewitalizacja,
  • polityka inwestycyjna,
  • rozwój gospodarczy,
  • ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
  • demografia,
  • zarządzanie obszarami miejskimi

 

Cieszy dostrzeżenie i wybicie na pierwszy plan takich takich problemów jak: zrównoważony rozwój miast, zwartość miast i przeciwdziałanie się ich rozlewaniu, zrównoważona mobilność, preferowanie komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej, wpływ planowania przestrzenego na transportochłonność, partnerstwo i partycypacja publiczna, jakość życia, jakość przestrzeni miejskiej, jakość planowania przestrzennego, niskoemisyjność, szeroko rozumiane dobre rządzenie.

Właściwie przygotowanie uwag do dokumentu nie było łatwe, bo gdy tylko pojawiała się jakaś wątpliwość, wkrótce okazywało się, że w dalszej części tekstu sprawa została już opisana. Przykładowo w dziedzinie najbliższej zainteresowanim CZT, czyli zrównoważonemu transportowi opisane zostały m.in. takie aspekty i rozwiązania jak: właściwe planowanie przestrzenne (m.in. przemieszanie funkcji, powodujące skracanie dróg dojazdu między miejscami zamieszkania i pracy) i dążenie do tworzenia miast zwartych, przy zapobieganiu ich rozlewaniu się, priorytet dla komunikacji publicznej, rowerowej i pieszej, rower publiczny, a w dalszej perspektywie samochód publiczny (car-sharing), rozwój komunikacji szynowej i węzłów przesiadkowych, ograniczenie inwestycji drogowych do wyprowadzających ruch z centrów i przebudowy ulic w obszarach centralnych, integracja taryfowa, w tym dzięki analizie możliwości ujednolicenia ulg w transporcie miejskim i kolejowym, przygotowanie zmian prawnych umożliwiających: elestyczniejszą politykę opłat za parkowanie, wprowadzanie stref ograniczonej emisji czy opłat kongestyjnych.

Niemniej CZT przygotowało kilkanaście uwag, stanowiących rozwinięcie, uzupełnienie treści dokumentu, a w kilku przypadkach proponujących ciekawe pomysły rozwiązań, dzięki którym dokument może być jeszcze lepszy.

Projekt dokumentu, formularz konsultacyjny oraz więcej szczegółów dotyczących konsultacji odnajdą Państwo tutaj>>>. Zachęcamy do uczestnictwa.

Poniżej w załączniku projekt uwag CZT. Można wykorzystać we własnych. 

 

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 10 wrzesień 2015 10:16
Powrót na górę