Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Biuletyny Zielone Światło

O biuletynie

Zielone Światło to kwartalnik (ISSN 1733-8700) wydawany przez Centrum Zrównoważonego Transportu.

Biuletyn CZT dociera do: posłów, radnych sejmików wojewódzkich i rad miast wojewódzkich, ministerstwa ds. transportu, zarządów urzędów marszałkowskich, zarządów kilkudziesięciu największych miast w Polsce, zarządów i przewoźników komunikacji miejskiej, przewoźników kolei regionalnej, kilkunastu organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw transportowych.

Biuletyn Zielone Światło jest bezpłatny, zainteresowanych otrzymywaniem biuletynu prosimy o kontakt.

Redaktor naczelny: Krzysztof Rytel.

Sekretarz redakcji: Karolina Chrustowiecka.

Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adjustacji tekstów, dokonywania skrótów oraz nadawania własnych tytułów i śródtytułów.

Przedruk materiałów publikowanych w Zielonym Świetle jest dozwolony bezpłatnie i bez ograniczeń pod następującymi warunkami:

1. podania źródła i autora;

2. powiadomienia redakcji listem elektronicznym, zwykłym lub faksem;

3. w przypadku publikacji drukowanych, na płytach CD i innych nośnikach - przesłania dwóch egzemplarzy publikacji na adres redakcji.

Pokaż # 
Tytuł
Biuletyn nr 14, wiosna 2008 (temat numeru: Komunikacja i turystyka rowerowa)
Biuletyn nr 13, zima 2007 (temat numeru: Podróże z przesiadką)
Biuletyn nr 12, jesień 2007 (temat numeru: Mistrzostwa Euro 2012)
Biuletyn nr 11, lato 2007 (temat numeru: Turyści na tory)
Biuletyn nr 10, wiosna 2007 (temat numeru: Uspokojenie ruchu)
Biuletyn nr 9, zima 2006 (temat numeru: Koszty transportu)
Biuletyn nr 8, jesień 2006 (temat numeru: Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym)
Biuletyn nr 7, lato 2006 (temat numeru: Fundusze unijne 2007-2013)
Biuletyn nr 6, wiosna 2006 (temat numeru: Konsultacje społeczne)
Biuletyn nr 5, zima 2005 (temat numeru: Tonący dotacji się chwyta)