Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Biuletyny Zielone Światło

O biuletynie

Zielone Światło to kwartalnik (ISSN 1733-8700) wydawany przez Centrum Zrównoważonego Transportu.

Biuletyn CZT dociera do: posłów, radnych sejmików wojewódzkich i rad miast wojewódzkich, ministerstwa ds. transportu, zarządów urzędów marszałkowskich, zarządów kilkudziesięciu największych miast w Polsce, zarządów i przewoźników komunikacji miejskiej, przewoźników kolei regionalnej, kilkunastu organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw transportowych.

Biuletyn Zielone Światło jest bezpłatny, zainteresowanych otrzymywaniem biuletynu prosimy o kontakt.

Redaktor naczelny: Krzysztof Rytel.

Sekretarz redakcji: Karolina Chrustowiecka.

Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adjustacji tekstów, dokonywania skrótów oraz nadawania własnych tytułów i śródtytułów.

Przedruk materiałów publikowanych w Zielonym Świetle jest dozwolony bezpłatnie i bez ograniczeń pod następującymi warunkami:

1. podania źródła i autora;

2. powiadomienia redakcji listem elektronicznym, zwykłym lub faksem;

3. w przypadku publikacji drukowanych, na płytach CD i innych nośnikach - przesłania dwóch egzemplarzy publikacji na adres redakcji.

Pokaż # 
Tytuł
Biuletyn nr 25, lato 2016
Biuletyn nr 24, zima 2015/2016
Biuletyn nr 23, jesień 2015
Biuletyn nr 22, zima 2014
Biuletyn nr 21, jesień 2014 (temat numeru: Kolej 2022)
Biuletyn nr 19, lato 2012 (temat numeru: Dostępność przestrzeni miejskiej)
Biuletyn nr 18, lato 2009 (temat numeru: Kolej)
Biuletyn nr 17, zima 2009 (temat numeru: Forum LINK - to działa!)
Biuletyn nr 16, jesień 2008 (temat numeru: Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu)
Biuletyn nr 15, lato 2008 (temat numeru: Dostępność komunikacji miejskiej)