Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Kolej na dobrą kolej

Projekt realizowany przez Centrum Zrównoważonego Transportu  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Celem projektu „Kolej na dobrą kolej” jest uzdrowienie przewozów kolejowych na obszarze ośmiu województw poprzez optymalizację przewozów. Dzięki ograniczeniu kosztów stałych oraz maksymalizacji liczby pociągów kursujących przy koniecznych do poniesienia kosztach można znacznie poprawić sytuację podróżnych. Wg naszych wyliczeń na Podkarpaciu można zwiększyć pracę eksploatacyjną o 46%, poprawiając przy tym wynik finansowy o około 1 milion złotych rocznie, a na Podlasiu o 90% przy zwiększeniu dotacji zaledwie o 7,5%.

Projekt zakłada osiągnięcie celów dla rozkładów jazdy 2016/2017.