Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Stanisław Biega: ekspert z zakresu transportu publicznego, działacz społeczny, od 1993 r. zajmuje się transportem publicznym, od 1998 r. zawodowo, autor kilkudziesięciu analiz, opracowań, studiów z zakresu transportu publicznego, współpracował przy organizacji przewozów z województwami: opolskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, śląskim; współzałożyciel Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei; 1998 – przygotował pierwszy w Polsce zintegrowany system kolejowych rozkładów jazdy dla woj. opolskiego, później dla: śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 2001-2005 prowadził Biuro Koordynacji w Woj. Opolskim, 2006-2010 odpowiadał za przygotowanie oferty przewozowej w woj. łódzkim, 2009 jeden z audytorów w Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych (jedyny audyt w PR), 2009-2010 ekspert kluczowy Przewozów Regionalnych u prezesa Moraczewskiego (m.in. autor rozkładów jazdy dla pociągów InterRegio oraz ratunkowych rozkładów jazdy dla województw: śląskiego i warmińsko-mazurskiego na r.j. 2009/10); 2010 autor rozkładu jazdy i organizacji przewozów Kolei Mazowieckich na 2011 r., w efekcie którego przewoźnik uzyskał rekordowy zysk dzięki wprowadzeniu oszczędności zużycia energii trakcyjnej po zmianie obiegów wg projektu autora, 2011-2012 planowanie przewozów dla Kolei Śląskich, 2010-2013 ekspert kluczowy przy studiach wykonalności dla pozyskania ze źródeł unijnych 193 mln zł dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (tabor, zaplecze) i 1 013 mln zł dla PKP Polskich Linii Kolejowych (modernizacja Rail Baltica na odc. Warszawa Rembertów-Sadowne, oba projekty zatwierdzone przez Jaspers i CUPT).