Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Nazwa Fundacji:

Centrum Zrównoważonego Transportu

Nazwa skrócona:

CZT

Status organizacji pożytku publicznego:

Nie

Działalność gospodarcza:

Nie

Numer KRS:

0000486193

Numer NIP:

118 209 65 48

Numer REGON:

147025500

Adres:

ul. Piaskowa 11, Hornówek
05-080 Izabelin
tel: +48 664 736 536
e-mail: k.rytel(at)czt.org.pl

Rachunek bankowy:

Centrum Zrównoważonego Transportu
40 2030 0045 1110 0000 0316 1100
Bank Gospodarki Żywnościowej SA