Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Konsultacje społeczne

Białystok: konsultacje Planu Transportowego

Do 13 lipca można składać opinie i wnioski do projektu „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej...

Kujawsko-Pomorskie: Konsultacje SzOOP RPO

Do 30 czerwca można składać uwagi w konsultacjach społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dokumentu, formularz konsultacyjny oraz informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.

Zachęcamy do składania udziału. Poniżej w załączniku prezentujemy projekt uwag CZT. Mogą one służyć za pomoc przy tworzeniu własnych stanowisk.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS