Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Warszawa: Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

Do 22 kwietnia 2015 można składać uwagi w konsultacjach społecznych dokumentu Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.

 

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag i informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.

Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków działań, które umożliwią ich realizację. Dokument stanowić będzie narzędzie do planowania strategicznego oraz upowszechniania wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Zachęcamy do składania uwag. Poniżej pod artykułem zamieścisiliśmy projekt stanowiska CZT. Prosimy wykorzystywać jako wzór przy pisanu własnych. 

Ostatnio zmienianywtorek, 26 maj 2015 15:27
Powrót na górę