Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Warszawa: konsultacje trasy tramwajowej na Kasprzaka

Tramwaje Warszawskie w ramach opracowywania raportu środowiskowego konsultują warianty inwestycji. Uwagi należy wysyłać do dn. 7.06.2015. W ramach konsultacji odbędą się spotkania otwarte oraz spacer konsultacyjny. Zostaną udostępnione także punkty konsultacyjne.

 

Komplet informacji o konsultacjach znajdą Państwo na stronie Tramwajów Warszawskich>>>. Zapraszamy także do odwiedzenia serwisu CZT - Transport pod Kontrolą>>> gdzie zamieszczamy komplet dokumentów inwestycji.

Uwagi CZT w konsultacjach społecznych zamieszczamy w załączniku na dole artykułu. Użycie we własnych pismach - wskazane!

Przedstawiono trzy warianty odtworzenia linii tramwajowej istniejącej w latach 1963 - 1990. 

W wariancie W1 trasa prowadzi przez ul. Kasprzaka do Wolskiej. W dalszym przebiegu torowisko będzie usytuowane w istniejącym tunelu dla samochodów w kierunku Jelonek. Przystanki na trasie znajdą się w ciągu Kasprzaka między Płocką a Skierniewicką, między Bema i al. Prymasa Tysiąclecia oraz przy skrzyżowaniu z Ordona. Kolejne przystanki zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności poprzez budowę ramp - mowa tu o dalszym przebiegu linii w zespole Reduta Wolska na poziomie -1.


Powiększ plan orientacyjny wariantu W1

Wariant W2 na w ciągu ul. Kasprzaka na odcinku ul. Skierniewicka - ul. Ordona oraz w ciągu ul. Wolskiej posiada takie same rozwiązania projektowe jak wariant W1. Różnice występują w rejonie zespołu przystankowego Reduta Wolska i skrzyżowania ul. Kasprzaka / ul. Wolska / ul. Redutowa. Wariant W2 zakłada rozbudowę istniejącego wykopu i wprowadzenie torowiska tramwajowego w poziomie -1 równolegle do jezdni północnej ul. Kasprzaka. Na wysokości skweru im. płk. Pacak-Kuźmirskiego torowisko bezkolizyjnie przechodzi z pasa dzielącego przez jezdnię północna ul. Kasprzaka i łączy się z zagłębionym już torowiskiem w ul. Wolskiej.


Powiększ plan orientacyjny wariantu W2

Wariant W3 w ciągu ul. Kasprzaka na odc. al. Prymasa Tysiąclecia - ul. Skierniewicka posiada takie same rozwiązania projektowe jak warianty W1 i W2. Różnica polega na krótszym przebiegu nowej trasy tramwajowej - już na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka / al. Prymasa Tysiąclecia będzie ona skręcać na północ i prowadzić pod wiaduktami w do ronda Z. Lubomirskiego (skrzyżowanie ul. Wolska / al. Prymasa Tysiąclecia), aby połączyć się z istniejącą trasą tramwajową w ul. Wolskiej. Rozwiązanie takie jest w zasadzie odtworzeniem historycznego przebiegu trasy tramwajowej.


Powiększ plan orientacyjny wariantu W3

Inwestor rekomenduje wariant W1 gdyż jak pisze: "stanowi połączenie rozwiązań zapewniających wysoką prędkość komunikacyjną tramwaju i maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań układu drogowo-ulicznego. Wariant ten został wybrany przez TW Sp. z o.o. we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego i Komisją Dialogu Społecznego ds. transportu".

Ostatnio zmienianysobota, 06 czerwiec 2015 21:00
Powrót na górę