Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Projekt Kujawsko-Pomorskiego Planu Transportowego sprzeczny z ustawą i Białą Księgą.

Projekt Planu Transportowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest sprzeczny  z polityką Unii Europejskiej, mającą na celu zrównoważony rozwój, w tym w transporcie, w tym poprzez przenoszenie transportu z dróg na kolej (30% do roku 2030 i 50% do roku 2050). A także zmniejszenie emisji z transportu o 60% do 2030 roku.W szczególności jest sprzeczny z dokumentem „Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu”, którego 4-ty cel nakazuje m.in. „zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach członkowskich” – wskazuje Krzysztof Rytel, prezes Centrum Zrównoważonego Transportu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS