Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Śląskie: konsultacje program ochrony środowiska przed hałasem

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konsultacje dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie"

Jak czytamy w urzędowym ogłoszeniu "Celem opracowania przedmiotowego Programu (...) jest określenie priorytetów działań oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia oddziaływania hałasu do wartości dopuszczalnych określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem."

Uwagi można zgłaszać do 23.09.2015. Szczegóły dotyczące procesu konsultacji, projekt dokumentu wraz z załącznikami graficznymi oraz formularz do zgłaszania uwag można znaleźć tutaj>>>

Dla wskazanego dokumentu CZT wyjątkowo nie przygotuje uwag (ze względu na ilość bieżących obowiązków oraz objętość materiałów poddanych konsultacjom).

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 30 listopad 2015 11:32
Powrót na górę