Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Poznań, Kalisz: konsultacje projektu Programu ochrony powietrza

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacji projektów programów ochrony powietrza dla aglomeracji poznańskiej oraz Kalisza. W obu przypadkach termin na składanie uwag mija 30 lipca 2015. 

Precyzując - konsultowane będą dwa niezależne dokumenty:

  • projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10
  • projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów

Projekty dokumentów, formularz konsultacyjny oraz informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.

Zachęcamy do składania uwag. 

Ostatnio zmienianyczwartek, 30 lipiec 2015 16:36
Powrót na górę