Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Pomorskie, Podlaskie i Małopolskie: konsultacje SzOOP RPO

Trzy województwa: Pomorskie, Podlaskie i Małopolskie konsultują Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego. Uwagi można składać kolejno do: 25.03.2015, 31.03.2015 oraz 10.04.2015. 

 

Projekty dokumentów SzOOP RPO wraz z objaśnioną procedurą konsultacji znajdą Państwo w poniższych linkach:

Zachęcamy do składania uwag. Wkrótce zamieścimy w załącznikach także nasze propozycje stanowisk w odniesieniu do wyżej wymienionych konsultacji społecznych.

Aktualizacja: CZT przygotowało propozycje uwag do podlaskiego SzOOP RPO. Zamieszczamy je w załącznikach poniżej. Zachęcamy do wykorzystania naszego stanowiska przy tworzeniu własnych. 

Ostatnio zmienianywtorek, 26 maj 2015 15:31
Powrót na górę