Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Pomorskie: konsultacje Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej

Do 14 sierpnia 2015 można składać uwagi do projektu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015 – 2020 z perspektywą na lata następne określonego ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5.

Projekt dokumentu znajduje się tutaj>>> zaś informacje jak wziąć udział w konsultacjach można odszukać tutaj>>>.

Zachęcamy do składania uwag. Poniżej w załączniku do artykułu zamieszczamy projekt stanowiska CZT, który może posłużyć za wzór przy tworzeniu własnego. 

Ostatnio zmienianypiątek, 14 sierpień 2015 16:20
Powrót na górę