Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Opolskie: Konsultacje projektu SzOOP RPO

Do 20 lutego można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt dokumentu wraz z załącznikami i informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.

Zachęcamy do składania uwag. Poniżej w załączniku projekt uwag CZT do wyżej wymienionego dokumentu. Prosimy wykorzystywać we własnych.

Ostatnio zmienianyśroda, 04 marzec 2015 09:38
Powrót na górę