Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Lubuskie, Zachodniopomorskie, Łódzkie i Małopolskie: konsultacje SzOOP RPO

Cztery kolejne województwa: Lubuskie, Małopolskie, Łódzkie oraz Zachodniopomirskie konsultują Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego. Uwagi można składać kolejno do: 8.04.2015, 10.04.2015, 11.04.2015 oraz 15.04.2015.


Projekty dokumentów SzOOP RPO wraz z objaśnioną procedurą konsultacji znajdą Państwo w poniższych linkach:

Zachęcamy do składania uwag. Wkrótce zamieścimy w załącznikach także nasze propozycje stanowisk w odniesieniu do wyżej wymienionych konsultacji społecznych.

Aktualizacja: CZT przygotowało propozycje uwag do zachodniopomorskiegio SzOOP RPO. Zamieszczamy je w załącznikach poniżej. Zachęcamy do wykorzystania naszego stanowiska przy tworzeniu własnych. 

Uwaga: Konsultacje SzOOP RPO w województwie lubuskim przedłużono do 15.04.2015. >>>

Ostatnio zmienianywtorek, 26 maj 2015 15:30

1 komentarz

Powrót na górę