Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Lubuskie: konsultacje kolejnej aktualizacji Planu Transportowego

Do 8.04.2016 można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”.

Województwo Lubuskie konsultuje kolejną już aktualizację do Planu Transportowego. W jej ramach w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych. Aktualizacja Planu zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych.

W chwili obecnej warto zapoznać się ze zmianami w dokumencie i wziąć udział w jego konsultacjach. Szczegóły dotyczące możliwości składania uwag oraz projekt Planu Transportowego wraz z aktualizacją można znaleźć tutaj>>>.

Ostatnio zmienianyczwartek, 07 kwiecień 2016 08:31
Powrót na górę