Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Lubuskie: konsultacje aktualizacji Planu Transportowego

Do 20.09.2015 można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”.

Województwo Lubuskie już we wrześniu 2014 przyjęło pierwszą wersję Planu Transportowego po konsultacjach społecznych. Region ten jako jeden z niewielu zdecydował się na przygotowanie omawianego dokumentu przez zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego, rezygnując ze zlecenia tego zewnętrznej firmie.

W chwili obecnej warto zapoznać się ze zmianami w dokumencie i wziąć udział w jego konsultacjach. Szczegóły dotyczące możliwości składania uwag oraz projekt Planu Transportowego wraz z aktualizacją można znaleźć tutaj>>>.

Pod artykułem zamieszczamy swoje stanowisko w konsultacjach. Może ono służyć za wzór przy tworzeniu własnych uwag.

Ostatnio zmienianypiątek, 18 wrzesień 2015 21:51
Powrót na górę