Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Łódzkie: konsultacje programu ochrony środowiska przed hałasem

Do 27 lipca 2015 można składać uwagi do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami.

Dokument dotyczy terenów wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN.

Projekt uchwały oraz informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.

Zachęcamy do składania uwag. Poniżej w załączniku do artykułu zamieszczamy projekt stanowiska CZT, który może posłużyć za wzór przy tworzeniu własnego. 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 27 lipiec 2015 19:42
Powrót na górę