Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Konsultacje Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023

Do 30 stycznia można składać uwagi w konsultacjach publicznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

 

Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Program zakłada budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 35 obwodnic w ciągach dróg krajowych na łączną kwotę 92,8 mld zł. Ponadto w Programie znajduje się lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na stworzenie sieci dróg krajowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – (Rzeszów) Babica.

Uwagi do projektu Programu można składać w terminie do 30 stycznia. Wszystkie informacje znajdują się tutaj>>>.

Poniżej znajduje się projekt uwag CZT do dokumentu, który można wykorzystać przy pisaniu własnych.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 04 marzec 2015 09:42
Powrót na górę