Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Konsultacje: Krajowa Polityka Miejska

Do 10 września 2015 można składać uwagi do projektu Krajowej Polityki Miejskiej. To już drugi etap prac nad tym dokumentem. 

Pierwszy projekt dokumentu przedstawiono już w roku 2014 po ustaleniach z samorządami, resortami, środowiskami naukowymi, ekspertami oraz organizacjami. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do drugiego etapu konsultacji Krajowej Polityki Miejskiej. 

Wśród wątków tematycznych uwzględnionych w procesie konsultacji odnajdziemy takie jak: 

  • kształtowanie przestrzeni,
  • partycypacja publiczna,
  • transport i mobilność miejska,
  • niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
  • rewitalizacja,
  • polityka inwestycyjna,
  • rozwój gospodarczy,
  • ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
  • demografia,
  • zarządzanie obszarami miejskimi

Projekt dokumentu, formularz konsultacyjny oraz więcej szczegółów dotyczących konsultacji odnajdą Państwo tutaj>>>. Zachęcamy do uczestnictwa.

Poniżej w załączniku projekt uwag CZT. Można wykorzystać we własnych. 

Ostatnio zmienianyśroda, 09 wrzesień 2015 16:47
Powrót na górę