Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

XI Posiedzenie KM POIiŚ

Jedenaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 25 listopada 2016. Przedmiotem obrad będzie m.in zmiana kryteriów niektórych działań w sektorach: Środowisko, Transport i Kultura.

 

 

Poniżej szczegółowy program posiedzenia:  

10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

10:30 PRZEDSTAWIENIE I PRZYJĘCIE AGENDY, INFORMACJA NA TEMAT STANU REALIZACJI PROGRAMU (W TYM STAN WYPEŁNIENIA WARUNKÓW EX-ANTE)

11:00 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI POWOŁANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. EFEKTYWNOŚCI POIIŚ / GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY

11:30 AKTUALIZACJA WYKAZU DUŻYCH PROJEKTÓW POIIŚ 2014-2020 / PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU AKTUALIZACJI WYKAZU DUŻYCH PROJEKTÓW

11:45 DYSKUSJA / GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY ZATWIERDZAJĄCEJ ZMIANY
W WYKAZIE DUŻYCH PROJEKTÓW POIIŚ 2014-2020

12:00 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POIIŚ 2014-2020 (SEKTOR TRANSPORT):

- DZIAŁANIE 3.2 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO, ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I POŁĄCZEŃ MULTIMODALNYCH, TYP C: TRANSPORT INTERMODALNY

12:15 DYSKUSJA / GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁ ZATWIERDZAJĄCYCH ZMIANĘ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

12:30 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POIIŚ 2014-2020 (SEKTOR KULTURA):

- DZIAŁANIE 8.1 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY]

12:45 DYSKUSJA / GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁ ZATWIERDZAJĄCYCH ZMIANĘ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

13:00 LUNCH

13:45 PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI NT. STANU AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ (MINISTERSTWO ENERGII)

14:15 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POIIŚ 2014-2020 (SEKTOR ŚRODOWISKO):

- DZIAŁANIE 2.1.5 SYSTEM GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENACH MIEJSKICH

- DZIAŁANIE 2.1.9 TWORZENIE BAZY WIEDZY W ZAKRESIE ZMIAN KLIMATU I ADAPTACJI DO NICH

14:30 DYSKUSJA / GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁ ZATWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

15:15 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W RAMACH POIIŚ 2014-2020 W LATACH 2016-2017

 
W załączniku do artykułu materiały będące przedmiotem obrad.
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 14 listopad 2016 15:08
Więcej w tej kategorii: « Uchwały przyjęte w trybie obiegowym
Powrót na górę