Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Uchwały przyjęte w trybie obiegowym

19 października 2016 r. zakończyło się głosowanie (w trybie obiegowym) nad projektem uchwały ws. przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz uchwały ws. zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020. W wyniku głosowania Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przyjął w trybie obiegowym poniżej wymienione uchwały:

 

- Uchwałę nr 23/2016 ws. przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz inwestycji w instalacje OZE realizowanych w ramach porozumień klastrowych w poddziałaniu 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w głosowaniu wzięło udział 27 osób uprawnionych do głosowania – 19 z nich głosowało za przyjęciem uchwały, a 8 wstrzymało się od głosu);

- Uchwałę nr 24/2016 ws. zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w głosowaniu wzięło udział 27 osób uprawnionych do głosowania – 25 z nich głosowało za przyjęciem uchwały, a 2 wstrzymały się od głosu).

 

Treści uchwał w załączniku

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 14 listopad 2016 14:45
Powrót na górę