Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Kolej w wielu regionach Polski obecnie nie jest w stanie zaproponować atrakcyjnej dla pasażerów oferty. Mimo wysokich dotacji, dochodzących do poziomu Niemiec czy Austrii, pasażer nie dostaje tego, co jest normalnością w tych krajach (a także w Czechach czy na Węgrzech) - pociągów kursujących regularnie co godzinę lub w najgorszym wypadku co dwie - przez cały dzień. W wielu wypadkach przy tylko kilku parach pociągów na linii dziennie, lub wielogodzinnych dziurach w kursowaniu, kolei w ogóle nie da się użyć do codziennych podróży. 

CZT wie jak to zmienić. Opracowaliśmy plan uzdrowienia kolei dla 8 województw, przynoszący znaczne zwiększenie liczby pociągów przy braku lub tylko minimalnym wzroście dopłaty z budżetu województwa.

mapa info 02

Plan CZT polega na zwiększeniu efektywności ekonomicznej przewozów poprzez:

  • Zmniejszenie ilości zaangażowanego taboru do faktycznie potrzebnej przy efektywnym wykorzystaniu. Przyniesie to oszczędności na kosztach przeglądów, a w wielu województwach realizację wszystkich pociągów wyłącznie taborem nowym i zmodernizowanym.
  • Dla pozostałego taboru maksymalne wykorzystanie, poprzez kursowanie wahadłowo i cyklicznie przez cały dzień.

Powyższa zmiana spowoduje zwiększenie liczby pociągów nawet o kilkadziesiąt procent w zależności od województwa, bez wzrostu kosztu przeglądów i wynagrodzeń (w ciągu zmiany już opłacony tabor i personel wykonają więcej kursów zamiast stać na bocznicy jak dziś). Dodatkowe pociągi zwiększą jedynie koszty zmienne (paliwa/energii oraz korzystania z linii kolejowych), ale zostaną one pokryte z wpływów z biletów od dodatkowych pasażerów.

Doświadczenie pokazuje bowiem, że zwiększanie liczby pociągów powoduje jeszcze większy wzrost liczby pasażerów. Przykładowo w ostatnich latach na linii Poznań - Wągrowiec liczba pociągów wzrosła 2-krotnie, a pasażerów aż 3-krotnie.

Szczegółowy plan opracowaliśmy dla 8 województw. Obejmuje on konkretne rozwiązania, włącznie z rozkładami jazdy na rok 2016/2017 i kalkulacjami finansowymi.

Zapoznaj się ze szczegółami dla Twojego województwa i podpisz petycję do jego marszałka. Podpisane petycje zostaną przekazane marszałkom województw. Twój głos jest bardzo ważny. Od Ciebie zależy jakość przewozów pasażerskich w Twoim regionie! 

Kolej na dobrą kolej!

Projekt realizowany przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Łódzką Inicjatywą na rzecz Przyjaznego Transportu

Wsparcie: Instytut Spraw Obywatelskich - kampania "Tiry na tory!"

banerProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.