Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Twój podpis zostanie wydrukowany i przekazany marszałkowi

Kolej na dobrą kolej w Świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim pociągi jeżdżą puste - jest ich zbyt mało, by ludzie mogli z nich korzystać. Pomimo tego, że na niektórych odcinkach, czas przejazdu koleją jest bezkonkurencyjny względem autobusów (np. trasa Starachowice – Kielce – 67 minut) na trasie kwitnie szkodliwy dla środowiska transport kołowy, zapewniający dostosowaną do oczekiwań pasażerów częstotliwość połączeń.

Województwo świętokrzyskie zrobiło jednak kilka milowych kroków, by kolej w regionie mogła być wygodnym i dostępnym dla mieszkańców środkiem transportu. Zakupiony został nowy tabor, obniżono ceny biletów, dostosowując je do dochodów miejscowej ludności, przeprowadzono remonty najważniejszych linii.

Niska częstotliwość połączeń kolejowych jest zatem jedyną przyczyną małej popularności kolei w województwie. Ale da się ją zwiększyć. Centrum Zrównoważonego Transportu wie co zrobić, aby w Świętokrzyskiem jeździło o 40% pociągów więcej niż obecnie, co godzinę lub dwie, równomiernie przez cały dzień. A wszystko bez zwiększania dofinansowania ze strony województwa.

Pomóż nam przekonać Marszałka Województwa do uzdrowienia świętokrzyskiej kolei - podpisz petycję.

Więcej o naszej koncepcji zmian w organizacji przewozów kolejowych w Świętokrzyskiem:

- Pobierz prezentację:

- Pobierz raport z projektem rozkładu jazdy:

- Odsłuchaj SPOT