Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Bezpieczne modernizacje? Jak to robi PKP PLK na przykładzie linii na Hel.

Rewitalizacja linii nr 213 rozbudziła spore nadzieje. Niestety efekty rozczarowują licznymi błędami. Brak realnego zwiększenia przepustowości skutkujący brakiem możliwości uruchamiania pociągów regionalnych częściej niż co godzinę, brak korekt lokalizacji przystanków, wysokość peronów niedostosowana do taboru, a przede wszystkim brak zapewnienia bezpieczeństwa na przejściach przez tory to główne grzechy projektu.

Linia 213 łącząca Redę i Gdynię z Helem to perełka polskiej sieci kolejowej. Na krótkim odcinku ma nawet górski charakter (podjazd Reda - Mrzezino), a trasa z widokiem z obu stron pociągu na morze po liczącym ponad 35 km Półwyspie Helskim to ewenement europejski, jeśli nie światowy. Linia z racji na funkcję turystyczną i przebieg przez kilka miast (Trójmiasto połączone z takimi miastami jak Puck, Władysławowo, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Hel) ma ogromny potencjał przewozowy. Dla porównania na Wyspie Uznam pociągi ze Świnoujścia do Ahlbeck kursują w sezonie co 30 minut, poza nim co godzinę.

Dlatego modernizacja linii rozbudziła zrozumiałe i ogromne nadzieje na poprawę standardu obsługi kolei, wzrost przepustowości, stworzenie niezwykle atrakcyjnego korytarza, gdzie kolej pozwala dostać się z peronu na plażę.

PKP PLK chwali na swoje stronie http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/regionalne-programy-operacyjne/pomorskie/linia-nr-213/ rewitalizacją linii, że w jej wyniku zostaną osiągnięte cele:

1. Podwyższenie prędkości do:
• 100 km/h na odcinku Reda - Puck (od km 0,000 do km 16,000) i na odcinku Władysławo - Hel (od km 26,700 do km 61,800),
• 90 km/h na odcinku Puck - Władysławowo (od km 16,000 do km 26,700).

2. Skrócenie czasu jazdy o ok. 15 - 25 min w zależności od taboru.
A wszyscy na tym skorzystamy , gdyż:
„dzięki modernizacji linii kolejowej nastąpi:
• zwiększenie przepustowości na krytycznych odcinkach i wynikające z tego zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, a w związku z tym wzrost dostępności transportu szynowego dla społeczeństwa;
• uzyskanie zasadniczej poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie liczby klientów kolei poprzez zwiększenie prędkości jazdy pociągów, skrócenie czasu podróży, poprawę standardu i komfortu podróżowania;
• zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach przez tory;
• zwiększenie bezpieczeństwa przewozu pasażerów;
• zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego;
• poprawa warunków ekologicznych, zminimalizowanie oddziaływania modernizowanych odcinków linii kolejowych na środowisko naturalne.”

Niestety jedno to teoria, a drugie to praktyka. Praktycznie wszystkie zakładane cele są w pewien sposób realizowane, ale równocześnie nie są osiągnięte.
Prace miały zostać skończone wg PKP PLK 5.01.2014 r. Oznacza to, że stan obecny (wrzesień 2014 r.) jest docelowo zaplanowanym przez zarządcę, a wszelkie wady projektu nie mają tymczasowego charakteru.

Za wysokie perony

Przebudowa peronów to istne kuriozum. Na wielu liniach PKP PLK tworzy nowe perony na wysokości 0,55 m nad pgs (poziom główki szyny) mimo, że nowy tabor elektryczny ma podłogę na wysokości 0,76-0,8 m ngs. Na linii 213 jest odwrotnie. Kupiony ze środków europejskich tabor spalinowy (3 obiegi autobusów szynowych tworzące ofertę na linii w okresie wrzesień-czerwiec) ma podłogę na wysokości 0,55 m ngs, a perony mają wysokość... 0,76 m, której nie posiada żaden skład kursujący tą linią (wagony kursujące latem mają podłogę na wysokości ponad 1 m ngs).

Brak zwiększenia częstotliwości

Poprawa przepustowości, jaka nastąpiła w wyniku realizacji projektu, pozwoli zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów do kursów co godzinę, ale nie więcej. Biorąc pod uwagę już obecnie notowane w sezonie potoki jest to zdecydowanie za mało. Modernizując linię nie odtworzono stacji: Chałupy i Swarzewo, Reda Rekowo, a Żelistrzewo zlikwidowano.

Nowy rozkład jazdy 2014/2015 nie przewiduje większej liczby pociągów regionalnych niż w latach poprzednich. A jest to rozkład jazdy, na podstawie którego dokonywana będzie ewaluacja projektu, oceniająca EFEKTY INWESTYCJI. W załączeniu przedstawiamy projekt takiej oferty, która przy założeniu kursowania 3 obiegów poza sezonem i 4 obiegów taboru w sezonie poprawiałaby częstotliwość kursowania pociągów regionalnych na tej linii w zgodzie z aktami prawnymi dotyczącymi rozkładów jazdy.

Hel bez samochodów?

Obszar Natura 2000 i ogromne zainteresowanie turystów w sezonie Półwyspem Helskim aż proszą o ograniczenie ruchu samochodowego do stricte lokalnego na jedynej drodze na Hel. Korki drogowe w sezonie praktycznie paraliżują poruszanie się na tej trasie. Ale aby to było możliwe pociągi musiałyby kursować co 30 minut przynajmniej na odcinku Puck – Hel. Przy obecnym zakresie modernizacji nie jest to możliwe. Warto przypomnieć, że w Szwajcarii takt 30 minut jest standardem na liniach jednotorowych. Tutaj po modernizacji brak jest przepustowości zarówno pod względem liczby stacji (mijanek), jak i infrastruktury peronowej. W wyniku prac torowych zlikwidowano bowiem we Władysławowie i Pucku po jednej krawędzi peronowej.

Idealny system transportowy w sezonie na tak unikalnym obszarze powinien obejmować wydajny transport publiczny i system parkingów park&ride przy stacjach kolejowych. Akurat na to ostatnie miejsca jest dużo (nawet na parkingi po 1000-2000 aut) przy stacjach Puck, Władysławowo Port i Swarzewo. Szybkie i pojemne pociągi mogłyby stać się wizytówką półwyspu i unikalnej przyrody, a system dawałby wspaniały rezultat ekonomiczny – wysokie przychody z biletów i atrakcyjne warunki wczasów bez spalin i hałasu.

Bo rzeczywiście, obecnie jadących pociągów na trasie praktycznie nie słychać. Pociągi są cichsze od nawet pojedynczego samochodu jadącego drogą.

Bezpieczniej?

Jednak ta doskonała wiadomość nabiera złowrogiego wydźwięku, gdy zweryfikujemy hasło poprawy bezpieczeństwa na przejazdach z praktyką. Pociąg jadąc 100 km/h pokonuje 300 m w ok. 10 sekund. Tyle trwa przejście przez tory starszych osób lub matki z dzieckiem. W tym czasie niewidoczny na tle lasu pociąg przejedzie pieszego. Dlaczego?

Gdyż ogromna liczba przejazdów na modernizowanej trasie jest pozbawiona sygnalizacji i rogatek. W sezonie przez każde z takich przejść przechodzą setki plażowiczów na godzinę. Dominują przejazdy kategorii F i co gorsza przejazdy zakładowe.

Przykładowo w Juracie droga do ośrodka wczasowego w terenie leśnym jest wyposażona tylko w znak stop. Według obserwacji autora we wrześniu (poza sezonem) w ciągu 10 minut wieczorem przeszło tędy ponad 10 osób i przejechały 3 auta. W Jastarni w miejscu zlikwidowanego przejazdu do ośrodka w ciągu 15 minut nielegalnie przez tory przeszło 10 osób. Wszystko poza sezonem.

Koło przystanku Jastarnia Wczasy wjazd na teren ośrodka PKP Natura Tour jest obsługiwany przez pana z ośrodka, który ręcznie podnosi szlaban przy pomocy sznurka. I takie rozwiązanie ma być docelowe! Pan ten nawet nie patrzy, czy jedzie pociąg, oczywiście w odróżnieniu od dróżnika nie ma zapowiedzi telefonicznych jego przejazdu. A to przejście jest jedynym legalnym dojściem do plaży z przystanku kolejowego Jastarnia Wczasy. Plażowicze muszą przejść przez tory po nasypie, bo szlaban jest podnoszony tylko dla kierowców korzystających z ośrodka.

Zadajemy pytanie, nie czy, lecz kiedy nastąpi pierwsze śmiertelne potrącenie pieszego z powodu niezapewnienia bezpieczeństwa pieszym w wyniku oszczędności na montażu sygnalizacji lub rogatek. Koszt instalacji tych urządzeń jest dla kat. przejazdu C znacznie tańszy niż straty w wyniku wypadku śmiertelnego wg Niebieskiej Księgi Jaspers, która służyła do oceny projektów współfinansowanych z UE w latach 2007-2013.

Dostępność?

Modernizacja zaprzepaściła szanse poprawy dostępności plaż dla klientów kolei. Mimo odległości linii kolejowej od morza 100-300 m od przystanków kolejowych na plaże często wiedzie droga ok. 1 km. W Chałupach na plażę jest blisko, ale nad Zatoką, a nie nad Bałtykiem. Przystanki nie mają połączenia z wejściami na plaże, a znaczna część tych wejść stanowi przejścia kategorii F. A przecież logika nakazywałby łączyć te funkcje – przejście przez tory powinno być strzeżone i najlepiej przylegające do peronów przystanku. Nic takiego nie ma miejsca.

W naszej opinii potencjał linii jest ogromny. W sezonie dobowe przewozy na linii mogą przekraczać poziom... przewozów aglomeracyjnych tj. tylko w pociągach regionalnych ponad 10 tys. pasażerów w dobie, przy takcie 30 minutowym nawet 15-18 tys. pasażerów. Dla porównania na linii Tychy - Katowice jest to ok. 6 tys. pasażerów w dobie, BiT-City ok. 2,5 tys. pasażerów.

Ze swej strony proponujemy budowę nowej linii kolejowej do Jastrzębiej Góry i Dębek, która odchodziłaby od linii 213, gdyż tereny nadmorskie stanowią całorocznie - przy dobrej dostępności komunikacyjnej - miejsce atrakcyjne.

_____________________________________________________________ 

Fotorelacja

Fot. 1 a/b/c. Widok ogólny na przejazd kolejowy w km 45,8 linii 213 do strony południowej. Jest to dojście na plażę – wejście nr 40 (najbliżej dostępne dla wszystkich pieszych w terenie ogólnodostępnym i pierwsze ogólnodostępne przez tory od przystanku Jastarnia Wczasy – przejście przy przystanku prowadzi na teren ośrodka stanowiącego własność grupy PKP SA). Na zdjęciach widać osoby, które zostały zmuszone przez kategorię przejazdu D przechodzić nielegalnie przez przejazd z jego lewej strony w kierunku plaży.
hel1a
hel1bhel1c

Fot. 2. W km 45,8 linii 213 przejście od strony wschodniej ma ograniczony trójkąt widzialności. Z obu stron do torów przylegają ogrodzone działki. Od strony zachodniej widoczność ogranicza las.hel2

Zwracamy uwagę, że mimo planowania tej inwestycji od 2007 r. nigdy przedstawiciele PKP PLK (beneficjenta inwestycji) nie zwrócili się do mieszkańców przyległych budynków o uzgodnienie inwestycji i wielkości, czy charakteru prowadzonych prac dotyczących bezpieczeństwa korzystania z przejazdów kolejowych. Pierwsza taka próba postawienia przed faktem dokonanym, której nie możemy traktować jako konsultacji społecznych, nastąpiła w sierpniu 2014 r. faktycznie po zrealizowaniu na wymienionym odcinku prac torowych i zmianie kategorii przejazdu z F na D.

Powyżej i niżej przedstawione zdjęcia pochodzą z okresu września br. (a więc powakacyjnego). Mimo tego natężenie ruchu jest duże, a zdjęcia pokazują, jak w XXI wieku po modernizacji linii kolejowej osoby np. niepełnosprawne muszą pokonywać przejazd kolejowy po realizacji inwestycji, która zgodnie z danymi PKP PLK ma „poprawić bezpieczeństwo na przejściach przez tory”.

Fot. 3. Osoba niepełnosprawna musi pokonać przejście przez tory w km 45,8 linii 213 w sposób zagrażający kontuzją. Taka osoba zwraca w tym momencie uwagę na pewno nie na zagrożenie jadącym pociągiem, ale zagrożenie złamaniem własnej nogi o przeszkody.hel3

Jeśli przejazd wyposażony w płyty (patrz zdjęcie powyżej) stosowane kiedyś na poligonach jako nawierzchnia dla czołgów stanowi XXI-wieczny standard inwestycji PKP PLK, to prosimy, by ten standard nie był dofinansowany ze środków unijnych.

Fot. 4 a/b/c. Samochód prywatny jadący przez tory przez przejazd w km 45,8 linii 213. Szlabany są ręcznie podnoszone przez pracownika ośrodka wczasowego, gdy pojawia się przed przejazdem samochód. Pracownik ten nie wie, kiedy na linii będzie jechał pociąg. W każdej chwili może dojść do sytuacji, gdy szlabany są podniesione przy jadącym przez przejazd pociągu. hel4a
hel4b
hel4c

Fot. 5. Nielegalne przechodzenie przez legalny przejazd. O ile samochody prywatne mogę przejechać przejazd legalnie, choć bez zapewnienia bezpieczeństwa, to pieszym przejścia się nie otwiera – muszą je przechodzić nielegalnie.hel5


Fot. 6 a/b. Przejazd kategorii C wyposażony w rogatki w centrum Jastarni. Podobnie jak inne przejazdy w Chałupach i Kuźnicy wymaga pokonania schodów przed przejściem przez tory (widoczne na pierwszym zdjęciu w lewym dolnym rogu). Niewielka niweleta terenu umożliwiała rozwiązanie tego problemu z korzyścią dla osób o ograniczonej sprawności przez wyeliminowanie schodów. Tego jak na razie PKP PLK nie dopilnowało.hel6ahel6b

Fot. 7. Niestrzeżone przejście w Juracie. Brak rogatek, brak oświetlenia przejazdu i... duży ruch pieszych nawet poza sezonem.hel7

Fot. 8. Przystanek w Juracie. Typowy błąd projektantów w systemie projektuj i buduj. Przystanek pozostawiony w tym samym miejscu, mimo, że i tak dworzec jest zamknięty na cztery spusty. W efekcie najbliższe przejście na plażę jest usytuowane blisko 300 m od przystanku, po pokonaniu zdewastowanej ziemnej drogi bez chodnika.hel8


Fot. 9 a/b. Perony niedostosowane do taboru zakupionego do obsługi linii spalinowych. Z bagażem trzeba pokonywać wejście jak przeszkodę.hel9ahel9b

Fot. 10. Typowe niestrzeżone przejście piesze na linii 213 kategorii F. Nawet płyty chodnikowe nie zostały wymienione.hel10

Ostatnio zmienianyczwartek, 23 lipiec 2015 14:09

18 komentarzy

 • Zliamgam
  Zliamgam niedziela, 12, kwiecień 2020 16:47 Link do komentarza

  scrivevamo
  runbilly
  aada
  testi
  mohla
  altrnative
  tanneries
  olumle
  paises
  jeremiades
  librariesto
  westbrick
  undang
  puget
  zhizni
  vecchia
  amano
  hyperion
  roomspaneled
  ocherkii

 • margeryxe2
  margeryxe2 wtorek, 18, luty 2020 17:26 Link do komentarza

  Hot new pictures each day
  http://pornsecrets.hoterika.com/?aspen

  teen thumbs porn movies venezuela teen porn angel cruz porn male porn stars videos tube1 porn

 • oliveen69
  oliveen69 środa, 08, styczeń 2020 06:17 Link do komentarza

  Daily updated super sexy photo galleries
  http://localshemales.trannysexsites.adablog69.com/?anjali

  watch full langth porn adult porn sex free videos black xxx porn pinky free porn naked amature girls porn videos auditions

 • TadalaCen
  TadalaCen poniedziałek, 06, styczeń 2020 01:47 Link do komentarza

  The internet has brought a great number of benefits and changes to the world of information. buy cialis onlin visit this page http://www.xploremed.com/instock/cialis/ can you buy cialis online safely you could look here where can i purchase cialis Are you in an abusive relationship, or have you been abusive?

 • TadalaCen
  TadalaCen poniedziałek, 06, styczeń 2020 01:45 Link do komentarza

  The internet has brought a great number of benefits and changes to the world of information. buy cialis onlin visit this page http://www.xploremed.com/instock/cialis/ can you buy cialis online safely you could look here where can i purchase cialis Are you in an abusive relationship, or have you been abusive?

 • CialiCen
  CialiCen czwartek, 02, styczeń 2020 17:12 Link do komentarza

  It is currently time and electrical power to generate get hold of with them. cialis buy no prescription safely read the article where can you buy cialis online click for more tadalafil online cheap The wait is over, the nintendo switch lite has finally been released and you can order it right now.

 • CialiCen
  CialiCen czwartek, 02, styczeń 2020 17:11 Link do komentarza

  It is currently time and electrical power to generate get hold of with them. cialis buy no prescription safely read the article where can you buy cialis online click for more tadalafil online cheap The wait is over, the nintendo switch lite has finally been released and you can order it right now.

 • MetfoCen
  MetfoCen sobota, 28, grudzień 2019 22:44 Link do komentarza

  When you stop smoking, the processes that will start in your body will cause severe issues. safe metformin online check this metformin safely online important link can you buy metformin online without prescription Hiring a seo expert could be very costly, and you may find some seo companies charge a fortune to use their seo services.

 • tameraew2
  tameraew2 piątek, 27, grudzień 2019 22:51 Link do komentarza

  College Girls Porn Pics
  http://amazing66.relayblog.com/?marley

  bbw ejaculation porn tube free gay ebony group porn hd porn full lenght video free young teen free tube porn was she in pron

 • TadalCen
  TadalCen czwartek, 26, grudzień 2019 21:14 Link do komentarza

  See a physician or counselor and talk to them about it. how can i buy cialis important site buy real cialis online cheap full report online cheap cialis You gotta know what she thrives on, what her weaknesses are, expose a few of them now and then, and establish a firm hand in any conversation.

Powrót na górę