Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Krzysztof Rytel

Krzysztof Rytel: architekt, urbanista, specjalista z zakresu systemów transportowych, współautor m.in. następujących opracowań: Wstępne Studium Wykonalności oraz Studium Wykonalności Dla Podprojektu I „Integracja Systemu Transportu Miejskiego w Toruniu” (BiT-City), odpowiedzialny za zadania: rewitalizacja dworca Toruń Główny, węzeł przesiadkowy Toruń Miasto, modernizacja linii kolejowej nr 353 na odc. Toruń Główny – Toruń Wschodni (2010-12); „Studium zapotrzebowania na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w otoczeniu komunikacyjnym sieci kolejowej w województwie śląskim” (2011); „Wykonanie badań potoków pasażerskich, struktury biletów w pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz opracowanie oferty rozkładu jazdy edycji 2010/2011” (2010); „Rozwój infrastruktury kolejowej w powiązaniu ze strukturą osadniczą we wrocławskim obszarze metropolitalnym na przykładzie wybranej linii kolejowej” (2010); „Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła – Wałcz” (2007), „Analiza uwarunkowań uruchomienia równoodstępowej, kolejowej komunikacji pasażerskiej na linii kolejowej Tychy Miasto - Katowice – Sosnowiec” (pierwsze opracowanie dla SKR, 2006); główny projektant koncepcji sieci dróg rowerowych dla: Olsztyna, Płocka, Sandomierza; członek Komitetu Monitorującego SPO Transport w latach 2005-2009, założyciel i dyrektor Centrum Zrównoważonego Transportu od 2006 r., w latach 2008-10 pracownik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, odpowiedzialny za uzgadnianie rozkładów jazdy pociągów SKM i KM oraz rozwój komunikacji kolejowej (w tym projekt zakupu taboru dla linii lotniskowych), członek stowarzyszenia Zielone Mazowsze od 1997 r., współprojektant 3 budynków wielorodzinnych firmy Marvipol w Warszawie, współprojektant kilkunastu budynków wielorodzinnych i zespołów zabudowy szeregowej w Wielkiej Brytanii (Greenwich - Londyn, Somerton) dla firm: Russell Associates, Alexander-Sedgley, Brittain Hadley, II nagroda wraz z zespołem w konkursach: na projekt rewitalizacji dworca Wrocław Główny, na projekt zagospodarowania otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie. 

Wspomnienie Ojca>>>