Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

TPK: Dodatkowe przejście dla zwierząt na obwodnicy Mrągowa

Dzięki interwencji CZT w ramach projektu Transport pod Kontrolą powstanie dodatkowe przejście dla zwierząt na obwodnicy Mrągowa (droga krajowa nr 16, odcinek Borki Wielkie – Mrągowo). 


Dzięki skutecznej interwencji w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zapisała wymóg budowy wnioskowanego przez Centrum Zrównoważonego Transportu przejścia dla zwierząt w km 204+300 (w pobliżu miejscowości Nikutowo na południe od Mrągowa). CZT wnioskowało o to przejście, gdyż według inwentaryzacji przyrodniczej dokładnie we wskazanej lokalizacji znajduje się szklak migracyjny zwierząt. Ma on duże znaczenie, gdyż prowadzi do jeziora (Sutapie Wielkie), a więc jest ważny dla płazów, czy większych zwierząt - jako droga do wodopoju.

W odpowiedzi na ten postulat inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedział, że przejście nie może być zbudowane ze względu na bliską lokalizację nasypu kolejowego, stanowiącego barierę w przemieszczaniu się zwierząt. To kuriozalne tłumaczenie, gdyż z inwentaryzacji przyrodniczej jasno wynika, że pomimo wspomnianego utrudnienia zwierzęta regularnie przemieszczają się. Ostatecznie RDOŚ przychylił się do wniosku CZT i w decyzji nakazał wykonanie przejścia pod drogą. Co więcej, nakazał także drogowcom na jego przedłużeniu wykonanie przejścia w nasypie kolejowym. 

Niestety nie udało się zrealizować drugiego ważnego postulatu organizacji. Chodziło o przysunięcie planowaenj trasy drogowej bliżej linii kolejowej tak, żeby zminimalizować ingerencję w obszar Natura 2000 Puszcza Piska (na ilustracji poniżej oznaczony pomarańczowym kreskowaniem). Zdaniem CZT taka lokalizacja obecnego odcinka trasy zdeterminuje przebieg jej przyszłego przedłużenia na wschód przez stanowiska chronionych ptaków: dzięcioła czarnego, żurawia i gąsiorka.

Mragowo inwentaryzacja

 

Z pełną treścią dokumentacji inwestycji oraz korespondencji CZT z RDOŚ oraz GDDKiA można się zapoznać tutaj>>>. Jest to część sewisu Transport pod kontrolą>>>, który umożliwia śledzenie aktualnie prowadzonych konsultacji społecznych w ramach procedur administracyjnych dla inwestycji transportowych w całym kraju.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 sierpień 2015 16:00
Powrót na górę