Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Stanowiska CZT do 5 dalszych RPO

  • Dział: Kolej

Jak informowaliśmy >>> większość województw w projektach RPO na okres 2014-2020 przewidziała na kolej znacznie mniej środków niż wynikałoby z proporcji 40:60 w podpisanej już Umowie Partnerstwa w której podzielono środki między kolej (10,2 mld euro) i drogi (15 mld euro). Po 6 programach najbardziej antykolejowych >>>, CZT przygotowało stanowiska do 5 dalszych województw.

 

Czytaj dalej...

Małopolski RPO 2014-20 bez modernizacji linii kolejowych?

Do niedzieli można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przewiduje on bardzo małą kwotę na projekty kolejowe. Ale tylko dotyczące zakupu taboru, budowy węzłów przesiadkowych, czy parkingów przy stacjach. Nie zaplanowano rewitalizacji z RPO ani jednej linii kolejowej.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS