Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Poznań – Wągrowiec: 2 razy więcej pociągów niż 3 lata temu! I tłok.

Nowy rozkład jazdy pociągów przyniósł znaczną poprawę oferty na trasie Poznań – Wągrowiec. Wprowadzony w połowie grudnia plan połączeń zwiększył liczbę pociągów w dni robocze z 13 do 18 par, gdy jeszcze w 2012 r. było tylko 9 par. Oznacza to, ze w ciągu dwóch lat oferta na trasie została rozszerzona o 100%.

 

Dobre praktyki w transporcie kolejowym, czyli jak to się robi w Wielkopolsce.


W naszych artykułach staramy się przedstawiać dobre praktyki w zakresie organizacji transportu publicznego. W niniejszym opisujemy najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 4 lat i spowodowały, że przewozy na tej lokalnej, niezelektryfikowanej linii wzrosły tak  bardzo, że niektóre kursy muszą być wykonywane szynobusami w podwójnym zestawieniu, by pomieścić pasażerów.


W Polsce niestety jest wiele przykładów linii kolejowych, na których  poprawiono niektóre z aspektów organizacji przewozów, ale jednocześnie zaniedbano inne ważne elementy. Przykładem pierwszym z brzegu linia Łódź – Łowicz>>>, na której wykonano modernizację torów, zakupiono nowy tabor, wprowadzono atrakcyjne taryfy przewozowe, ale nie poprawiono dostępności oferty przewozowej, ani częstotliwości do akceptowalnego poziomu.


Tymczasem kluczem powodzenia projektu wągrowieckiego była właśnie synergia różnych działań, podjętych w celu zwiększenia atrakcyjności kolei. Przeprowadzono jak dotąd praktycznie wszystkie, jakie są w katalogu dobrych praktyk elementem dobrze zaplanowanej oferty przewozowej – za wyjątkiem wdrożenia ruchu cyklicznego.  


Po pierwsze, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego linia została zmodernizowana do standardu 120 km/h (przed modernizacją oferowała prędkości 50 i na krótkim odcinku 70 km/h).


Po drugie, również przy pomocy funduszy europejskich samorząd wielkopolski zakupił jeszcze przed modernizacją linii dostosowane do prędkości 120 km/h autobusy szynowe SA132 ze 164 miejscami siedzącymi (11 szt.) oraz 2 szt. SA134 ze 138 miejscami siedzącymi. Pojazdy te miały być wykorzystane m.in. właśnie na linii Poznań – Wągrowiec – Gołańcz i Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn.


Po trzecie, przy okazji inwestycji zbudowano dwa nowe, atrakcyjnie usytuowane względem rozwijających się podpoznańskich dużych osiedli – Zielone Wzgórza (Murowana Goślina) i Czerwonak Osiedle.


Po czwarte, samorządy lokalne aktywnie włączyły się w poprawę atrakcyjności otoczenia kolejowego. Dla przykładu dworzec w Wągrowcu i jego okolice zamieniono w centrum przesiadkowe. Miasto zainwestowało w przejęcie i odnowienie zdewastowanego dworca.  


Z kolei Murowana Goślina w 2014 r. przebudowała ulicę prowadząca do dworca na odcinku 700 m, dodając do niej ścieżkę rowerową (asfaltową, czyli wygodną dla rowerzystów). I tworząc węzeł komunikacyjny  przy stacji.  Z wizualizacją tej inwestycji można zapoznać się  tutaj>>>

 

Projekt zakłada zlokalizowanie blisko peronów przystanku autobusowego dla wysiadających z zadaszonymi stojakami rowerowymi. Ponadto 24 miejsca parkingowe dla samochodów, czyli stosunkowo mało w stosunku do liczby korzystających ze stacji, gdyż pasażerowie mają głównie korzystać z przyjaznych środowisku środków transportu (chodzenie pieszo, rower, autobus).  Wcześniej autobusy miały przystanki przy głównej ulicy, oddalone  ok. 500-600 m od stacji.


Po piąte, na obszarze Poznania i obszaru aglomeracji wprowadzono zintegrowany bilet na kolej i komunikację miejską. Bilety strefowe, wspólne na pociągi i komunikację miejską obejmują na trasie wągrowieckiej stację odległą od Poznania Gł. o 31 km – Łopuchowo. Bilet miesięczny w strefie Poznania kosztuje w cenie normalnej 121 zł, w strefie A i B 189 zł (20 zł taniej niż bilet, który obejmuje tylko autobusy i tramwaje w Poznaniu bez autobusów podmiejskich), w strefie A-C  na kolej i komunikację miejską tylko w Poznaniu 219 zł.


Bilet na całą trasę z Wągrowca wraz z komunikacją miejską w Poznaniu kosztuje 274 zł. Dla porównania bilet kolejowy na 21-25 km bez komunikacji miejskiej kosztuje… 174 zł. Tyle kosztuje miesięczny z Murowanej Gośliny i Zielonych Wzgórz.  A za kolejne 45 zł pasażer uzyskuje możliwość korzystania z komunikacji miejskiej w Poznaniu na jednym bilecie.  Gdyby posiadacz biletu miał taką potrzebę, bilet umożliwia wyjazd bez dodatkowego biletu do Środy Wlkp. (np. by odwiedzić kolejkę wąskotorową), czy Mosiny lub Stęszewa na wycieczkę do parku narodowego.  


Jak widać magia wspólnego biletu działa. I to niezwykle skutecznie. Pasażerom się to po prostu opłaca – wybór szybszego środka transportu (pociągu), korzystanie ze zintegrowanego systemu z przesiadkami wcale nie musi być utrapieniem, ale może stać się wygodą.  Wszystko zgodnie z regułami obowiązującymi powszechnie w krajach UE. Jak się okazuje w Polsce niczym się pod tym względem nie różnimy. Oferta atrakcyjna, zintegrowana, atrakcyjna dla pasażerów – jest przez nich wybierana.


Głosują na nią nogami i wsiadają licznie do pociągów. Nagle okazuje się, że autobus jadący do centrum Poznania bezpośrednio wcale nie jest tak atrakcyjny, jeśli nie daje komfortu możliwości korzystania z komunikacji na całym obszarze miasta. A taki wariant zawsze oznacza przesiadki. Mimo to, jak widać, jest preferowany.


Po wprowadzenia modelu tworzącego z kolei szkielet komunikacyjny autobusy z Murowanej Gośliny stanowią uzupełnienie siatki kolejowej, a nie jej konkurencję. Linia 342 kursuje poza godzinami szczytu (do/z Ronda Śródka, 12 kursów), a linia 348 (21 par) obsługuje położone przy linii szybkiego tramwaju („Pestki”) os. Sobieskiego na obrzeżach miasta.


Po szóste i najważniejsze, dla powodzenia wcześniej wymienionych działań zwiększono dwukrotnie częstotliwość kursowania. Pociągi od grudnia 2014 r. kursują w ciągu dnia średnio co godzinę. Dodatkowe kursy uruchomiono w porach wcześniej występujących luk w ofercie.


Po siódme, wysokość peronów na linii wynosi 0,55 m i odpowiada  wysokości wejścia do autobusów szynowych (0,55-0,6 m).


Tabela nr 1. Rozkład jazdy 2010/2011 i 2014/2015 w relacji Poznań Gł. – Wągrowiec.

Pora kursowania

Czas jazdy [minuty]

Pora kursowania

Czas jazdy [minuty]

Poznań 5:26Wągrowiec 7:14

108

Poznań 5:02Wągrowiec 6:00

58

   

Poznań 6:12Wągrowiec 7:29

77

   

Poznań 7:40Wągrowiec 8:57

77

Poznań 8:54Wągrowiec 10:32

98

Poznań 8:53Wągrowiec 10:05

72

   

Poznań 9:47Wągrowiec 10:55

68

Poznań 11:04Wągrowiec 12:48

104

Poznań 10:50Wągrowiec 12:13

83

   

Poznań 11:35Wągrowiec 12:59

84

Poznań 12:50Wągrowiec 14:32

102

Poznań 12:54Wągrowiec 13:57

63

   

Poznań 13:56Wągrowiec 15:00

64

Poznań 14:14Wągrowiec 15:51

97

Poznań 14:58Wągrowiec 16:01

63

Poznań 15:48Wągrowiec 17:24

96

Poznań 15:56Wągrowiec 17:00

64

Poznań 16:56Wągrowiec 18:40

104

Poznań 16:59Wągrowiec 18:02

63

   

Poznań 17:52Wągrowiec 19:03

71

Poznań 19:07Wągrowiec 20:54

107

Poznań 18:55Wągrowiec 20:03

68

   

Poznań 20:02Wągrowiec 21:12

70

   

Poznań 20:56Wągrowiec 21:59

63

   

Poznań 21:58 Wągrowiec 23:01

63

Poznań 23:00Wągrowiec 0:08

98

Poznań 22:43Wągrowiec 23:46

63

W wyniku modernizacji linii średni czas jazdy uległ skróceniu ze 102 minut do 69, czyli o 33 minuty. Docelowo może jeszcze spaść do 64-65 minut, przy wprowadzeniu ruchu cyklicznego.  


Duże różnice w czasach jazdy są wynikiem dwóch przyczyn. Linia jest jednotorowa i pociągi często kursując muszą się przepuszczać na mijankach Drugą przyczyną jest brak ruchu cyklicznego, który pozwoliłby skrócić czas jazdy do maksimum 66-68 minut (obecnie nawet 84). Jednak i tak skrócenie czasu jazdy jest bardzo widoczne, pasażer jadąc z Poznania do Wągrowca o 16:59, czyli 3 minuty później przyjedzie do celu 38 minut wcześniej niż 3 lata temu.

Tabela nr 2. Rozkład jazdy 2010/2011 i 2014/2015 w relacji Wągrowiec - Poznań Gł.

Pora kursowania

Czas jazdy [minuty]

Pora kursowania

Czas jazdy [minuty]

Wągrowiec 3:44 – Poznań 5:20

96

Wągrowiec 4:13 – Poznań 5:16

63

Wągrowiec 4:28 – Poznań 6:04

96

Wągrowiec 5:21 – Poznań 6:25

64

Wągrowiec 6:00 – Poznań 7:36

96

Wągrowiec 6:02 – Poznań 7:06

Wągrowiec 6:24 – Poznań 7:27

Wągrowiec 6:45 – Poznań 7:54

64

63

69

Wągrowiec 7:20 – Poznań 8:58

98

Wągrowiec 7:33 – Poznań 8:38

65

 

 

Wągrowiec 8:15 – Poznań 9:27

72

Wągrowiec 9:15 – Poznań 10:57

102

Wągrowiec 9:23 – Poznań 10:39

76

 

 

Wągrowiec 10:12 – Poznań 11:16

64

 

 

Wągrowiec 11:07 – Poznań 12:11

64

Wągrowiec 11:34 – Poznań 13:10

96

Wągrowiec 12:16 – Poznań 13:30

74

 

 

Wągrowiec 13:12 – Poznań 14:28

76

Wągrowiec 14:35 – Poznań 16:24

109

Wągrowiec 14:14 – Poznań 15:36

82

 

 

Wągrowiec 16:15 – Poznań 17:35

80

 

 

Wągrowiec 17:17 – Poznań 18:28

71

Wągrowiec 17:26 – Poznań 19:02

96

Wągrowiec 18:17 – Poznań 19:30

73

 

 

Wągrowiec 19:17 – Poznań 20;34

77

Wągrowiec 19:40 – Poznań 21:16

96

Wągrowiec 20:06 – Poznań 21:09

63

 

W wyniku modernizacji linii średni czas jazdy w stronę Poznania uległ skróceniu z 98 minut do 70, czyli o 28 minut. Docelowo może jeszcze spaść do 66-67 minut przy wprowadzeniu ruchu cyklicznego.  


Zwraca uwagę fakt, że na żadnej innej linii wlotowej do Poznania nie ma aż 3 pociągów w godzinie przed 8-mą. Dowodzi to jednego – pozyskania całkowicie nowych pasażerów, którzy aktywnie próbują zapewnić sobie możliwie dogodny dojazd do pracy.  Pokazuje też, jaki poziom oferty powoduje, ze pasażerowie zaczynają tłumnie z niej korzystać.  W obecnych czasach, gdy statystycznie na jedną rodzinę przypada co najmniej  1 samochód, wybór transportu publicznego następuje pod warunkiem zapewnienia wygodnej i atrakcyjnej oferty przewozowej.

 

Podsumowanie
Liczymy, że przykłady stosowania dobrych praktyk w transporcie publicznym staną się w najbliższych latach dużo częstsze niż obecnie. Środki na kolej i węzły intermodalne w RPO i POIiŚ na lata 2014-2020 to umożliwiają. Wielkopolska wykorzystała szansę na  efektywne wykorzystanie środków przy okazji modernizacji linii wągrowieckiej. Współpraca na różnych szczeblach samorządów, udział w projekcie różnych podmiotów (od Przewozów Regionalnych, przez Koleje Wielkopolskie, ZTM Poznań po UMWW) przynosi doskonałe efekty.


Popyt na przewozy na linii gwałtownie wzrasta. Koleje Wielkopolskie w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu zamówiły dodatkowe 4 autobusy szynowe serii SA139.  Na linii, gdzie do niedawna w dobie korzystało z przewozów ok. 1000 pasażerów być może konieczne będzie puszczanie w szczycie pociągu zestawionego z 3 autobusów szynowych o pojemności…. 750 pasażerów (na jednym kursie, nie na osiemnastu).

 

Jeżeli chcesz aby na innych trasach w Polsce pociągi także mogły wozić tak dużo pasażerów, podpisz naszą petycję Kolej na dobrą kolej! Projekt Kolej na dobrą kolej>>> to propozycja uzdrowienia kolei pasażerskiej w 8 regionach i na 2 trasach międzywojewódzkich. Wejdź koniecznie i poprzyj te zmiany. Twój podpis jest bardzo ważny.

LOGO Kolej na kolej  

Ostatnio zmienianyczwartek, 03 grudzień 2015 17:20

1 komentarz

  • pol12
    pol12 poniedziałek, 02, luty 2015 10:38 Link do komentarza

    I to się nazywa prawdziwa kolej. Ten sam sukces mógłby zostać osiągnięty na Podkarpaciu na linii nr 108 - 3 kilkudziesięciotysięczne miasta czyli Jasło, Krosno, Sanok, duży ruch pasażerski. Po przyszłej modernizacji można byłoby wykorzystać ten potencjał.

    Mam pytanie - kiedy można będzie się spodziewać artykułu o tym, czy alokacje środków z nowej perspektywy unijnej w regionalnych programach operacyjnych zostały zwiększone (kosztem dróg) na rzecz kolei?

Powrót na górę