Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Superminister Bieńkowska zaprasza do rodzinnego miasta

Zajrzeliśmy do Mysłowic, rodzinnego miasta Elżbiety Bieńkowskiej, aby zobaczyć jak wyglądają tam efekty jej niemal rocznego kierowania resortem infrastruktury. Wrażenia są mocne.

Elżbieta Bieńkowska zostanie zapamiętana jako dobry minister rozwoju regionalnego i zagubiony wicepremier super resortu, który z jednej strony kontroluje wydawanie środków unijnych, a z drugiej odpowiada za ich wydawanie. Minister resortu odpowiada m.in. za stan linii kolejowych, modernizację sieci kolejowej, sieć pociągów dalekobieżnych, wygląd dworców kolejowych. Na przykładzie Mysłowic (75 tys. mieszkańców) sprawdziliśmy, jak resort wywiązuje się ze swoich zadań.

Witajcie w Piekle – PKP wita

Wizytówką każdego miasta jest jego dworzec. Tak wygląda dworzec PKP w Mysłowicach - zamknięty na 4 spusty, powoli idący w ruinę (w 2011 r. był czynny):

Mysłowice zamknięty dworzec

Na dworcu w 75-tysięcznych Mysłowicach biletu nie kupisz:

zapraszamy do kupna biletu

 W tunelu będącym własnością PKP, o czym informuje stosowny, gustowny napis:

Myłsoiwce tunel PKP piekło 1

Niemalowany od kilkunastu lat sufit z odpadającą farbą, wszędzie grafitti, zniszczone podłogi:

podziwiajmy

Pociągi kursujące 30 km/h, rzadko i wolno, jak w republice bananowej

Jeszcze w 2011 r. na trasie przez Mysłowice pociągi finansowane przez resort infrastruktury (pospieszne) kursowały co 1-2 godziny, teraz nawet 3 razy rzadziej. Kiedyś pociągi kursowały równo co 60-120 minut, teraz jadą dużo dłużej, dużo wolniej i w zupełnie przypadkowych porach. Od grudnia 2014 r. w rozkładzie jazdy, za który odpowiada organizator przewozów, którym jest ministerstwo Bieńkowskiej, przez Mysłowice pojadą w dobie tylko 2 pary pociągów dalekobieżnych! Jest to najmniej od XIX wieku. Kolej w Mysłowicach dobiegła swojego kresu pod rządami jej mieszkanki.  

Stacja Mysłowice - jest wszytko, oprócz pociągów i pasażerów (środek dnia):

czwego tu nie ma  tylko pasażerów sorry taki mamy rozkład

Szczyt komunikacyjny na stacji Mysłowice (godzina 15-ta):

 pseudoszczyt komuniakcyjny w Mysłowicach 15

Perony na stacji Mysłowice wyglądają jak w Bośni w latach 90-tych po wojnie – zniszczone, zdewastowane i brudne:

Polska kolej XXI wiek najwiekszy program modernizacji kolei wg PKP Mysłowice witają

Tory pokrzywione, podkłady rozpadające się. Chociaż na Śląsku każde wprowadzenie zieleni należy docenić:

modernizujemy kolej PKP w Mysłowicach

Niektóre z napisów na tym i innych dworcach mają rasistowski lub faszystowski charakter. Zarządca dworca i peronów (PKP SA i PKP PLK) ich nie usuwa, gdyż zapewne puszka farby w firmach zatrudniających w sumie ok. 41 tys. ludzi jest wg ich zarządców (pensje po nawet 60 tys. zł) zbyt droga.

Wydano setki tysięcy - bez rezultatu

Na stacji Mysłowice dokonano ostatnio torowych prac remontowych, za kwotę setek tysięcy złotych, a może i ponad miliona. Wymieniono wybrane odcinki torów.  Jednak jak pociągi jechały 30 km/h po zniszczonych torach, tak dalej jadą tak samo wolno po wymienionych. Dlaczego? PKP PLK nie podniosło prędkości. 

tory wymienione ale prędkość bez zmian 

W dodatku już wychodzą fuszerki. Tu widać, że ewidentnie zapomniano o odwodnieniu:

źel wykonany remont torów po roku tor do ponownego remontu

Tutaj brak odwodnienia już spowodował tzw. wychlapy. Po roku od remontu należy go powtórzyć:

źlew wykonany remontu toru na stacji Mysłowice - brak odwodnienia

Mysłowice są typowym postgórniczym  miastem, które po ograniczeniu wydobycia węgla podupadło. Ale niestety najbardziej przerażającą wizytówką tego miasta nie są sypiące się familoki, czy tereny kopalniane, ale właśnie kolejowe. Jeśli szukamy w Polsce upadku jak w Detroit, to znajdziemy go w Mysłowicach na terenach podlegających grupie PKP (PKP PLK, PKP SA, PKP Intercity), które podlegają nadzorowi ze strony MIiR kierowanemu od listopada 2013 r. przez wicepremier Elżbietę Bieńkowską.  Tu czas cofnął się chyba do lat 50-tych.

Mysłowice zza brudnego okna pociągu:

brud w pociagu brud na peronach jazda 30 km h

Tak samo aż do Krakowa 

Czas jazdy 68-km odcinka Mysłowice - Kraków, na linii która miała być do 2013 r. zmodernizowana na 160 km/h, wynosi obecnie 2 godziny, ok. godziny dłużej niż w momencie wstąpienia Polski do UE. W międzyczasie kilka razy zmieniano (ograniczano) zakres tych prac.  Praktycznie żadne prace torowe mimo wyboru wykonawców się nie toczą. Oficjalnie powodem tego jest ogłoszenie upadłości jednego z liderów 3 wybranych konsorcjów (który mimo tego realizuje prace na kilku odcinkach w innych częściach kraju, poza tym prócz lidera konsorcjum są w nim jeszcze inne firmy wykonawcze). Ale prace modernizacyjne nie toczą się także na dwóch pozostałych odcinkach, gdyż inwestycja nie jest gotowa ze strony zarządcy torów – brak decyzji formalno-prawnych. Nikt z PKP PLK podlegającego pani wicepremier nie poniósł z tego tytułu konsekwencji.

A ponieważ dofinansowanie do tego odcinka wynosi ok. 1 mld zł, kwoty te unijnego dofinansowania przepadną z powodu rażącej niedbałości i niegospodarności podlegającego pani superminister zarządcy torów PKP PLK. Termin rozliczenia projektu mija z końcem 2015 r., a prace się nawet nie zaczęły. Opóźnienia nie do odrobienia są także na odc. Kraków - Rzeszów, a z modernizacji odcinka Gliwice - Katowice zrezygnowano (prace remontowe prowadzone są ze środków krajowych).

Poprzednicy potrafili

W Polsce (w przeciwieństwie do innych krajów UE) obowiązuje wśród elit władzy absolutny prymat rozwoju dróg nad innymi środkami transportu. Ze wszystkimi tego negatywnymi dla gospodarki konsekwencjami, o czym innym razem. Ale niezależnie od tego kolejni ministrowie starali się też przysłużyć swojemu regionowi w inwestycjach kolejowych.

Cezary Grabarczyk w czasie swojego ministrowania zapewnił rodzinnemu regionowi, czyli  łódzkiemu, odnowienie wszystkich dworców kolejowych w miastach powiatowych i budowę wielkiego dworca podziemnego Łódź Fabryczna. Sławomir Nowak pilnował zakupu pociągów Pendolino do obsługi szybkich pociągów Gdynia-Warszawa, zakupu wagonów dla połączenia Gdynia - Poznań, modernizacji linii kolejowych w Trójmieście oraz z Trójmiasta do Warszawy i Poznania oraz modernizacji dworców w Trójmieście. Minister Bieńkowska nie zrobiła dosłownie nic - ani dla Mysłowic, ani dla Śląska.

Jeżeli chcesz aby w województwie śląskim kursowało więcej pociągów niż dziś, podpisz naszą petycję Kolej na dobrą kolej! Projekt Kolej na dobrą kolej>>> to propozycja uzdrowienia kolei pasażerskiej w 8 regionach i na 2 trasach międzywojewódzkich. Wejdź koniecznie i poprzyj te zmiany. Twój podpis jest bardzo ważny.

LOGO Kolej na kolej  

Ostatnio zmienianyczwartek, 03 grudzień 2015 17:30

1 komentarz

Powrót na górę