Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Rok 2015 na kolei. Liczba pasażerów: +4,2%, pasażerokilometrów: +9,2%

UTK przedstawił dane o przewozach pasażerskich  za 2015 r. Na sieci kolejowej przewozy wzrosły w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 11,7 mln pasażerów, do poziomu 280 mln osób (+4,2%). Znacznie szybciej rosły przewozy liczone pracą przewozową – wyniosły one 17,5 mld paskm, o 9,2% więcej niż rok wcześniej (4,5% w stosunku do 2013 r.).

 

2015 r. był wyjątkowo korzystny dla PKP Intercity, które po wielu latach spadków przewozów (o 51% w liczbie pasażerów) zanotowało wzrost liczby pasażerów o 22,1%, a pasażerokilometrów o 24,2%, przekraczając przy okazji poziom przewozów z 2013 r. Wśród regionalnych przewoźników pasażerskich zmiany dotyczyły głównie tych operatorów (Koleje Małopolskie, ŁKA, w mniejszym stopniu Koleje Dolnośląskie), którzy wchodzili na rynek obsługiwany wcześniej przez innego operatora (PR).

Rezygnacja z obsługi linii elektrycznych w kujawsko-pomorskiem przez Arrivę RP od 13 XII miała, co może zaskakiwać, minimalny wpływ na wielkość przewozów u tego przewoźnika. Operator tracił pasażerów szybko, ale już dużo wcześniej. W dalszym ciągu przewozy spadały w Kolejach Śląskich (-2,9% paskm) i w Arriva RP (-10,5% paskm) oraz co oczywiste z racji na przejmowane przez innych połączenia - w Przewozach Regionalnych (-9% paskm).  

PKP Intercity

2015 r. to odzyskiwanie rynku przewozowego przez PKP Intercity. Pomogły w tym różne czynniki. Najważniejszy z nich to zmiana podejścia przewoźnika, który zaczął poszerzać, na wielu liniach znacząco, swoją ofertę. W grudniu 2014 r. flotę zasiliły składy ED250. Dzięki nim powrócono na trasie Kraków - Warszawa - Gdynia po kilku latach przerwy do oferty zasadniczo co godzinę, a nie co 2 godziny lub nawet rzadziej.

Rok 2015 obfitował w prace modernizacyjne na podstawowej dla PKP Intercity sieci PLK, co zapewniło wdrożenie krótszych czasów jazdy w wielu relacjach, np. Poznań - Gdynia, Warszawa - Wrocław, Warszawa - Gdynia. Kolejnym czynnikiem zwiększającym przewozy było wprowadzenie szeregu akcji promocyjnych, które dawały możliwość tańszego podróżowania.

Promocje takie zawitały w szerszej skali po zmianie prezesa spółki i od kwietnia 2015 r. spółka zaczęła w szybkim tempie zyskiwać pasażerów. W efekcie, mimo znacznego wzrostu przewozów, zwłaszcza w segmencie Premium, i średniej odległości przejazdu, przychody na jednego pasażera praktycznie nie wzrosły i wynoszą nadal niecałe ok. 50 zł/przejazd, gdy największe wzrosty były na trasach, gdzie regularne ceny biletów zaczynają się od 120-150 zł. 

PKP Intercity zanotowało na trasie Warszawa - Wrocław wzrost przewozów o 139%, Warszawa - Trójmiasto o 192%, Warszawa - Kraków o 47%, Warszawa - Katowice o 45%, a tam wg planów PKP IC z listopada 2014 r. przychody z biletu miały przekraczać nawet 120 zł.  De facto to właśnie znacznie niższe ceny biletów pozwoliły zapewnić masowy powrót pasażerów.

Przewozy Regionalne

Stały odpływ pasażerów następuje w Przewozach Regionalnych. Spółka w 2015 r. straciła 2,5 mln pasażerów, ale pamiętajmy, że wolą organizatorów przewozów w kilku regionach jej przewozy zastąpili regionalni operatorzy. Tylko w przypadku linii Wrocław - Szklarska Poręba przejęte przewozy wyniosły ok. 1,2-1,4 mln osób, w przypadku linii do Wieliczki ok. 0,7-1 mln pasażerów, w przypadku linii przejętych przez ŁKA kolejny 1 mln pasażerów.

Spółka wycofała się z pociągów interregio, co zmniejszyło przewozy w skali roku o kolejne ok. 2 mln pasażerów. Gdy to uwzględnimy widzimy, że na pozostałych liniach nawet w Przewozach Regionalnych zanotowano nieznaczne wzrosty przewozów, wynoszące ok. 3 mln nowych pasażerów (wzrost o ok. 3-4%).

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Niepokojąco wyglądają wyniki ŁKA, która przewiozła w 2015 r., obsługując zasadniczo 5 linii aglomeracyjnych (Sieradz - Łódź, Zgierz - Widzew, Kaliska - Koluszki, Łódź - Kutno i Łódź - Łowicz), 1,6 mln pasażerów wobec 1,8 mln pasażerów w Kolejach Małopolskich, obsługujących zaledwie jedną trasę. Dobowe potoki poniżej 5 tys. pasażerów (czyli mniej niż tysiąc na linię, i to aglomeracyjną) wyglądają w ŁKA bardzo słabo.

Ponadto w obu wypadkach na rosnące statystyki wpływ może mieć liczenie pasażerów przez liczarki automatyczne w drzwiach, liczące także obsługę pociągów. Wykonywane przez CZT badania obu przewoźników wykazują niższe przewozy w dobie.

Koleje Śląskie

Mimo zwiększenia pracy eksploatacyjnej i poprawy parametrów na kilku odcinkach w regionie spadła praca przewozowa w Kolejach Śląskich - o 2,9%. Spółka zamiast oferować kursy dla pasażerów w celu poprawy oferty na głównych liniach,  uruchamia kolejne pociągi „dla nikogo” w nieatrakcyjnych porach.

Równolegle na linii średnicowej Częstochowa - Gliwice w 2015 r. standard obsługi pogorszono, wprowadzając  na części kursów stary tabor. Efektem jest spadek przewozów, mimo wzrostu oferty o ponad 5%. Inni przewoźnicy notowali w przypadku zwiększenia liczby pociągów wzrost przewozów (PKP IC, KD +45% pasażerów i +55% paskm, SKM Trójmiasto +10% pasażerów i +27% paskm).

Arriva RP

Obok Kolei Śląskich spadki przewozów zanotowała Arriva RP (-6,7% pasażerów i -10,5% paskm, a przy uwzględnieniu utraty obsługi linii elektrycznych spadek wyniósł 4,5% pasażerów i 7,7% paskm), mimo znacznej poprawy parametrów kilku linii obsługiwanych przez operatora (np. Toruń - Grudziądz, Grudziądz - Bydgoszcz).

Jednak trudno było spodziewać się innego trendu, gdy do Torunia pociągi dowoziły zasadniczo na 5:00, 6:00, 7:00, co  nie sprzyja zaspokojeniu potrzeb osób jadących do pracy, czy miejsc nauki. Niestety operator nie wykorzystał 3 lat obecności na liniach elektrycznych do zbudowania swojej silnej pozycji. W grudniu 2015 r. spadek udziału operatora w rynku kolejowym w Polsce wyniósł 0,04 punktu procentowego (z 1,57 do 1,53%).

Pozostali przewoźnicy

Nieznacznie wzrosły przewozy Kolei Mazowieckich (+1,1% pasażerów i +0,6% paskm) i Kolei Wielkopolskich (+1,7% pasażerów i +0,8% paskm), czyli przewoźników, którzy w rozkładzie jazdy 2014/2015 mieli podobną liczbę połączeń jak w rj. 2014/2015.

Spadek przewozów zanotowało za to WKD (o 3,6%), gdy jeszcze w okresie do sierpnia notowało 1% wzrost.  Tutaj zmiany mogło spowodować zakończenie pod koniec roku prac na linii Warszawa - Grodzisk. Na czas modernizacji niektórzy pasażerowie KM i SKM przesiedli się do WKD.

Ograniczenie oferty przez budowę tunelu w Międzylesiu na linii z Warszawy do Otwocka wpłynęło także na spadek przewozów SKM Warszawa - o 1,1%.

 

2015 r. jest pierwszym od dawna rokiem wzrostu zarówno liczby pasażerów jak i pracy przewozowej na polskiej sieci kolejowej. Wzrosty wiążą się jednak nierozerwalnie z procesem uruchamiania nowych połączeń, wprowadzania nowych ofert i nowego taboru. W 2015 r. praca eksploatacyjna wzrosła o 5,9% ze 135,4 mln pockm do 143,4 mln pockm, co jak się okazało pozwoliło zwiększyć przewozy w paskm o 9,2% i w pasażerach o 4,2%. W poprzednich latach spadek liczby pociągów był główną przyczyną spadku przewozów pasażerskich w skali kraju.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 01 luty 2016 10:51

1 komentarz

  • EN 57,5
    EN 57,5 wtorek, 02, luty 2016 07:46 Link do komentarza

    KŚ sporo pockm wtopiły w Czwa - Lubliniec. Mają Państwo dane jakie tam uzyskano potoki?

Powrót na górę