Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Łowicz – Łódź: 4 razy mniej pasażerów niż w 2001 r. Modernizacja i zła organizacja.

Na początku grudnia 2014 r. CZT wykonało pomiary frekwencji w pociągach relacji  Łódź Kaliska Łowicz Główny. Okazało się, że przewożą one łącznie 569 pasażerów na dobę. To więcej niż przed modernizacją (350 osób na dobę), ale ciagle wielokrotnie mniej niż w 2001 r. (2,3 tys. osób na dobę), przed degradacją parametrów linii. Przyczyną słabego wyniku są liczne błędy w organizacji przewozów, w tym przede wszystkim zbyt mała liczba pociagów, z wielogodzinną luką w ich kursowaniu w środku dnia. Wraz z przejęciem przewozów przez spółkę ŁKA i zmianą rozkladu jazdy nie wyeliminowano właściwie żadnego z nich.

Wstęp

Linia kolejowa Łódź Kaliska Łowicz Główny została zbudowana przez władze carskiej Rosji w 1902 r. Po elektryfikacji w 1965 r. stanowiła dla mieszkańców Łowicza, Głowna, Strykowa i częściowo Zgierza  główny środek transportu. Szybkie, w miarę często kursujące pociągi, z czasem jazdy najszybszych z nich ok. 62 minut, stanowiły atrakcyjny środek transportu. Pociągi kursowały w zestawieniu 2 EN57, oferując blisko 400  miejsc siedzących. Zmiany ustrojowe zmniejszyły udział kolei wraz z pojawieniem się łatwo dostępniej alternatywy własnego samochodu. Ale jeszcze w 2001 r. pomiary frekwencji wykazały dobowe potoki na poziomie ok. 2,3 tysiąca pasażerów. W 2006 r. po stopniowej redukcji liczby kursujących pociągów z 9 do 3 par i wydłużeniu czasu jazdy dwukrotnie liczba pasażerów spadła do ok. 350 w dobie (przy redukcji oferty o 67% przewozy spadły o 85%). Zły stan linii spowodował zawieszenie przewozów w 2007 r.

Odbudowa rynku przewozowego po modernizacji linii

Samorząd łódzki jako jeden z pierwszych w kraju postanowił objąć swoim program operacyjnym RPO 2007-2013 modernizację linii kolejowych. Decyzja dotyczyła właśnie linii nr 15 na odcinku Zgierz Łódź Przedmieście o długości 58 km, gdzie prędkość została ograniczona z 90 km/h do zaledwie 30 km/h (odcinkowo do 20 km/h). Prace modernizacyjne objęły wymianę nawierzchni (podsypka, podkłady, szyny), niektórych słupów trakcyjnych i wszystkich przewodów sieci trakcyjnej, modernizację większości[1] i utworzenie nowych przystanków[2].

Wznowienie przewozów nastąpiło w 2011 r. W celu zachęcenia pasażerów do korzystania z linii wprowadzono niższe ceny biletów. Liczba pociągów wyniosła 6 par w dzień roboczy, zapewniających dojazd do Łodzi na 7, 8, 10 i powroty po 13-tej, 15-tej, 16-tej i 18-tej, przy zaangażowaniu do obsługi linii 2 obiegów taboru z wymianą 1 ezt rano. Łódzkie dostało w 2013 r. dofinansowanie z POIiŚ na zakup taboru 20 sztuk ezt i budowę zaplecza w ramach projektu Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Z inicjatywą Jaspers uzgodniono objęcie przewozami aglomeracyjnymi m.in. odcinka Łódź Kaliska Łowicz,  z docelową częstotliwością kursowania pociągów co godzinę, z wykorzystaniem 3-4 obiegów taboru.

Tymyczasem Przewozy Regionalne, niezadowolone z poziomu dotacji wynoszącej ok. 15-16 zł/km (poziom wymagający rekompensaty między kosztami i dochodami z biletów do pockm np. w landach niemieckich), ograniczyły znacząco ofertę na liniach Łódź Kutno, Łódź Łowicz, Łowicz Skierniewice. W efekcie w rozkładzie jazdy 2013/2014 na linii pojawiło się tylko 5,5 pary pociągów, kursujących o dość przypadkowych porach, ale za to z zapewnieniem priorytetu dla dojazdów pracowników kolejowych. Oferta o tak słabej dostępności, długim czasie jazdy (średnio 80 minut w stosunku do 62 minut najszybszego pociągu 15 lat wcześniej) i braku  dojazdu na najważniejsze godziny do Łodzi (8-9) i powrotu z niej (po 13-14 i 18) nie mogła zapewnić optymalnych przewozów. Mimo ograniczenia oferty, znalazło się w niej miejsce na pociągi późnowieczorne. Zamiast pociągu z Łowicza o 12-tej pojawił się pociąg ok. 20-tej, z Łodzi zniknęły pociągi o 9-tej, 13-tej, 18-tej, natomiast pojawiły się po 7-mej i 20-tej. Taka zabawa rozkładem jazdy nie mogła nie wpłynąć na atrakcyjność oferty dla pasażerów.

Postanowiliśmy sprawdzić jak 3 lata po reaktywacji linii wyglądają przewozy. Ten mikroraport przedstawia najważniejsze informacje i wnioski dotyczące przewozów kolejowych na linii Łódź Łowicz.

Tytułem porównania

W 2001 r. przewozy na linii łowickiej wynosiły 2,3 tys. pasażerów w dobie w ruchu osobowym. Wykonane w grudniu 2014 r. pomiary pozwalają porównać stan obecny z minionym. W dobie na linii podróżuje pociągami niecałe 0,6 tys. pasażerów. Kilka lat po źle przeprowadzonej reaktywacji przewozy nadal są niższe od poziomu odniesienia o 75% przy ofercie niższej o 39% i wynoszą 569 osób (z tego 1/5 w relacjach wewnętrznych Zgierz Łódź).

Jak widać w stosunku do 2006 roku, mimo zwiększenia oferty o 83%, wykonania modernizacji linii i budowy nowych przystanków, przewozy wzrosły tylko o 64%. O ile w 2006 r. dwa pociągi miały ponad 100 osób na trasie, to obecnie nie ma ani jednego takiego pociągu. Ale też brakuje pociągów w porach tamtych, osiągających wówczas setkę pasażerów (na 8-mą do Łodzi i po 14-tej z powrotem). W obecnej ofercie razi niedostosowanie jej do potrzeb pasażerów, ciągle wyjątkowo niska liczba kursów w stosunku do potencjału i potrzeb linii (jako minimum kursy w szczycie co 60 minut, poza szczytem co 2 godziny – w sumie minimum 11 par).

Mimo małej liczby pociągów (5,5 par) potrzeba do ich wykonania zaangażowania aż 3 obiegów taboru. Tymczasem tą samą liczbą obiegów (pojazdów) można by wykonać 16 par pociągów dziennie, w takcie co godzinę.

W ofercie 2013/14 przerwy w ruchu pociągów w obu kierunkach wynoszą aż 8 godzin (między 7-mą i 15-tą). Zdecydowanie najsłabsze pociągi kursują o 20-tej z Łodzi i o 19:43 z Łowicza. Tak, są to te same pociągi, których nie było po reaktywacji przewozów w 2011 r., a które wprowadzono w miejsce pociągów  z międzyszczytu.

Zbyt słaba oferta nie może, mimo atrakcyjnych cen biletów, zachęcić pasażerów do korzystania z kolei.

Tabela 1. Notowane potoki w pociągach w rozkładzie jazdy 2013/2014 r.

Relacja

Liczba pasażerów na trasie (stan maksymalny)

Relacja

Liczba pasażerów na trasie (stan maksymalny)

Łódź Kaliska 5:55 - Łowicz 7:27

62 (42)

Łowicz 4:56 - Łódź Kaliska 6:13

34 (26)

Łódź Kaliska 7:29 - Łowicz 8:42

55 (38)

Łowicz 5:40 - Łódź Kaliska 7:01

99 (81)

Łódź Kaliska 15:24 - Łowicz 16:43

91 (71)

Łowicz 7:43 - Łódź Kaliska 9:08

49 (39)

Łódź Kaliska 16:14 - Łowicz 17:35

52 (46)

Łowicz 15:06 - Łódź Kaliska 16:23

51 (25)

Łódź Kaliska 20:00 - Łowicz 21:21

23 (22)

Łowicz 17:00 - Łódź Kaliska 18:18

38 (26)

   

Łowicz 19:43 - Łódź Kaliska 21:00

15 (11)

Razem

283

Razem

286

Dla ruchu aglomeracyjnego, do jakiego aspiruje ta linia wg wniosków o dofinansowanie unijne, potoki muszą wynosić minimum 2-3 pasażerów/km. Dla porównania na Mazowszu takie wskaźniki potrafią przekraczać 10 pas/km, a poziom ok. 2 pas/km notują takie linie jak Dęblin Radom, czy Nysa Opole.

Atrakcyjna, czytelna i konkurencyjna oferta zawsze przyciąga pasażerów. Jeśli kursuje zbyt mało pociągów, których godziny nie są dostosowane do zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, lub gdy czas jazdy pociągów nawet częściowo nie jest konkurencyjny względem samochodu, to potoki będą zawsze niskie. Po to jest katalog dobrych praktyk w praktycznie każdym kraju unijnym, by nie popełniać kolejny raz tych samych błędów, które powodują, że poważnym wydatkom publicznym towarzyszą kompromitująco słabe efekty, mierzone zawsze w ten sam sposób liczbą przewiezionych pasażerów, i udziałem kolei w przewozach.

Na linii Łowicz Łódź Kaliska wskaźnik popularności kolei wynosi 0,8 pas/km, czyli  odpowiada linii nie w terenie aglomeracyjnym, tylko w terenie o zaludnieniu poniżej 30 osób/km2,

W 2001 r. wskaźnik ten wynosił 2,16 pas/km.

Tabela 2. Wymiana pasażerów na poszczególnych stacjach analizowanej linii (łączna wymiana to dwukrotność liczby przewiezionych pasażerów). 

Przystanek

Kierunek do Łowicza

Kierunek do Łodzi

Łącznie

Łódź Kaliska

161

158

319

Łódź Żabieniec

60

56

116

Łódź Radogoszcz Zachód

4

6

10

Zgierz

62

73

136

Smardzew

5

11

16

Glinnik Wieś

4

6

10

Glinnik

17

15

32

Swędów

22

31

53

Stryków

18

18

36

Bratoszewice

7

10

17

Głowno

55

56

111

Kamień Łowicki

11

11

22

Domaniewice Centrum

11

13

24

Domaniewice

25

27

52

Grudze

2

3

5

Łowicz Przedm.

24

15

39

Łowicz Główny

78

63

141

Jak widać z tabeli  najmniej popularne obok przystanku Grudze są przystanki nowo wybudowane Glinnik Wieś i Łódź Radogoszcz Zachód. Przez nowe przystanki  o minimalnym wykorzystaniu czas jazdy wydłużył się o ok. 4 minuty. Korzyści z tego natomiast praktycznie nie ma – pozyskanie kilkunastu pasażerów w dobie następuje przy utracie konkurencyjnej pozycji pod względem czasu jazdy z Łowicza, Domaniewic, Strykowa, czy Głowna.  Kilkanaście osób za cenę utraty setek pasażerów lub nawet tysięcy, gdyby korzystać ze sprawdzonych wzorców  austriackich czy czeskich z dużo większych miejscowości pod względem liczby podróży.

W nowym rozkładzie jazdy (2014/15) średni czas jazdy wynosi 73 minuty przy 80 w rozkładzie jazdy obowiązującym w trakcie badań. 3 minuty skrócenia czasu jazdy wynikają z naprawy nawierzchni w rejonie stacji Łódź Żabieniec. Nowy tabor o lepszych parametrach, który zastąpił wysłużone EN57, nie jedzie krócej lecz dłużej, o ok. 10 minut, niż miało to miejsce 15 lat temu. Równocześnie tabela nr 3 pokazuje, jaka część pociągów na danej stacji nie generuje jakiekolwiek wymiany pasażerów.  

Tabela 3.  Popularność przystanków na trasie Łódź - Łowicz.

 

Średnia wymiana pasażerów na pociąg

Brak wymiany pasażerskiej (liczba pociągów w dzień roboczy)

Łódź Kaliska

29

-

Łódź Żabieniec

13

1

Łódź Radogoszcz Zachód

1

3 (27% pociągów)

Zgierz

12

-

Smardzew

1

4 (36% pociągów)

Glinnik Wieś

1

5 (45% pociągów)

Glinnik

3

1

Swędów

5

-

Stryków

3

1

Bratoszewice

2

5 (45% pociągów)

Głowno

10

-

Kamień Łowicki

2

5 (45% pociągów)

Domaniewice Centrum

2

1

Domaniewice

5

1

Grudze

0

7 (64% pociągów)

Łowicz Przedm.

4

2

Łowicz Główny

13

-

Przykłady złych praktyk

Reaktywacja linii kolejowej powinna zapewnić poprawę oferty przewozowej i poprawiać udział komunikacji publicznej w przewozach. I tak się dzieje w dziesiątkach innych przykładów w Europie. Niestety działania na linii łowickiej powieliły prawie wszystkie możliwe do popełnienia błędy. 

Wymieńmy je po kolei:

 • Zbyt mało pociągów w stosunku do potencjału przewozowego (przyjmuje się w ruchu stricte aglomeracyjnym częstotliwość na poziomie co najmniej co 30 minut).
 • Zbyt długi czas jazdy w stosunku do konkurencji drogowej.
 • Niedostosowanie godzin kursowania do najważniejszych potrzeb przewozowych (brak pociągów na 8-9-tą w Łodzi, powrotów po 13-14-tej, 17-18-tej, dojazdów fakultatywnych i do pracy w usługach (np. w centrach handlowych).
 • Zbyt duża pojemność składów w stosunku do obecnych potoków.
 • Zatrzymywanie się wszystkich pociągów na wszystkich przystankach, mimo braku na nich potoków uzasadniających zatrzymanie pociągu.
 • Brak ruchu cyklicznego, stanowiącego wyznacznik oferty aglomeracyjnej.
 • Brak oferty w obszarze metropolitalnym o największym potencjale (kursy co minimum 30 minut na odc. Zgierz - Łódź).
 • Zaczynanie i kończenie biegu na Łodzi Kaliskiej na peronach 5 i 6 odległych od komunikacji miejskiej o ok. 1 km przejścia pieszego, zamiast na peronie 2 lub 3.
 • Niedostosowanie nowozmodernizowanych peronów do wysokości kursującego taboru.
 • Do niewielkiej oferty przewozowej angażowanie zbyt dużej liczby taboru (w rozkładzie jazdy 2013/2014 r. 3 obiegi taboru dla 5,5 par pociągów, w rozkładzie jazdy 2014/2015  4 obiegi taboru dla 10 pociągów, gdy te same 4 obiegi wystarczyłyby do uruchomienia 19 par pociągów przy przejściach taboru na zakładkę w Łowiczu (można też stosować 3 obiegi taboru przy zmianie kierunku jazdy w czasie 8-9 minut przy minimalnej dopuszczalnej przez PKP PLK 6 minut). 
 • Niebezpieczna nawierzchnia peronowa grożąca wypadkiem w wyniku poślizgnięcia.
 • Brak skomunikowań na stacji Łódź Kaliska i Łowicz
 • Brak integracji komunikacji kolejowej z innymi środkami transportu.
 • Brak biletomatów lub kas biletowych oraz czynnych poczekalni na trasie.
 • Nieczytelne rozkłady jazdy wydawane przez PKP PLK.
 • Wprowadzająca w błąd informacja pasażerska – w pociągach nieaktualne schematy sieci wydane przez urząd marszałkowski bez nowych przystanków, ale za to z czynnym dworcem Łódź Fabryczna.

Poniższe zdjęcia ilustrują przytoczone złe praktyki.

Fot. 1. W pociągach są umieszczone nieprawdziwe schematy sieci przystankowej.

1

Fot. 2.  Przystanek Grudze w szczerym polu. W dobie  aż 2/3 pociągów kursujących nie ma tutaj wymiany pasażerskiej – w dobie korzysta z przystanku 5 osób.

2

Fot. 3. Niewidoczny w oddali stoi pociąg z Łodzi Kaliskiej o 15:24 do Łowicza. Odjedzie z peronu 6 oddalonego od dworca ok. 500 m, a od tramwajów ok. 1 km. Równocześnie nie wykorzystany w centrum stacji stoi tor 5 przy peronie 2.

3

3a

Fot. 4. Zakupiony przez UMWŁ EN57AL z niesprawnym systemem informacji pasażerskiej. Nie wiadomo dokąd jedzie pociąg.

4

Fot. 5. Niewykorzystany parkig P+R w Domaniewicach Centrum. Mała liczba pociągów nie zachęca nikogo do rezygnacji z samochodu. Widać śliskie i oblodzone  krawędzie peronu (tylko one są śliskie, na reszcie peronu nawierzchnia jest sucha) od strony torów, wynik przyjęcia przez PLK złych standardów budowy peronów. Peron ma wysokość 0,55 m, gdy zakupione do obsługi linii pociągi mają podłogę dostosowaną do peronu o 21 cm wyższego. 

5

 

5a

Fot. 6. Rozkłady jazdy jak za króla Ćwieczka. W XIX wieku taka informacja była wystarczająca, obecnie nie. W nowym rozkładzie jazdy pociągi ŁKA także odjeżdżają z peronu V i VI Łodzi Kaliskiej. Pokazuje to konsekwencję w ignorowaniu podstawowych potrzeb pasażerów.

6

Fot. 7. Łódź nie doczekała się nowego przystanku przy wielkim osiedlu w rejonie Rokicin, ale ma nowy przystanek Radogoszcz Zachód. Mała liczba kursujących bez żadnej zasady pociągów nie przyciąga pasażerów do ruchu aglomeracyjnego. W dobie z pociągów z linii łowickiej korzysta z niej tylko 10 osób. Dodatkowo pociągi stoją po 3 minuty przy peronie ze względu na brak wprowadzenia do rozkładu jazdy skrócenia czasu jazdy. Przez cały rozkład jazdy 2014/2015 pociąg będzie tu stał po 3 minuty (czas jazdy odcinka Zgierz - Łódź Radogoszcz Zachód 4 minuty, a zaplanowano 7) .

7

Idą zmiany

Nowy rozkład jazdy pociągów (2014/15) w miejsce 5,5 pary zapewnił 10 par pociągów. W miejsce Przewozów Regionalnych  (PR) i taboru klasy EN57 i EN57AL o liczbie miejsc siedzących 170-188 pojawiły się Flirty3 Stadlera o pojemności 120 miejsc siedzących, obsługiwane przez spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA). Na dzień dzisiejszy pojemność składu na ok. 270 pasażerów (z miejscami stojącymi) jest 4 razy wyższa niż maksymalne napełnienie w szczycie.

Jednak nowe pociągi nie wypełniają luk w kursowaniu, co pokazuje tabela 4 i 5. Dwie z nowych par pociągów kursują w godzinach skrajnych, co nie byłoby niczym dziwnym przy ruchu co godzinę, ale nie przy ofercie tylko 10 par.  Na drogach natężenie ruchu w międzyszczycie zazwyczaj przekracza 50% poziomu szczytu porannego. Dopóki o tej porze nie będzie kursował szybki i wygodny transport publiczny, nigdy kierowcy nie zaczną korzystać z wybudowanych wzdłuż linii parkingów park&ride. Wygodny tabor pojawił się 14 grudnia 2014 r. Na dostępną i szybką ofertę wciąż musimy czekać.

Tabela 4.  Rozkłady jazdy 2013/2014 i 2014/2015 oraz proponowany na podstawie analizy wyników pomiarów w relacji  Łowicz Główny Łódź Kaliska.

Rozkład jazdy 2013/2014

Rozkład jazdy 2014/2015

Propozycja CZT na podstawie pomiarów

Pora kursowania

Czas jazdy

Pora kursowania

Czas jazdy

Pora kursowania

Czas jazdy

   

Łowicz 4:42 - Łódź Kaliska 5:52

70

Łowicz 4:34 - Łódź Kaliska 5:39

65

Łowicz 4:56 - Łódź Kaliska 6:13

77

   

Łowicz 5:39 - Łódź Kaliska 6:36

57

Łowicz 5:40 - Łódź Kaliska 7:01

81

Łowicz 5:59 - Łódź Kaliska 7:09

70

Łowicz 6:34 - Łódź Kaliska 7:39

65

   

Łowicz 6:45 - Łódź Kaliska 7:58

73

Łowicz 7:39 - Łódź Kaliska 8:36

57

Łowicz 7:43 - Łódź Kaliska 9:08

85

Łowicz 8:28 - Łódź Kaliska 9:37

69

Łowicz 8:34 - Łódź Kaliska 9:39

65

       

Łowicz 9:39 - Łódź Kaliska 10:36

57

       

Łowicz 10:34 - Łódź Kaliska 11:39

65

       

Łowicz 11:39 - Łódź Kaliska 12:36

57

       

Łowicz 12:34 - Łódź Kaliska 13:39

65

   

Łowicz 12:50 - Łódź Kaliska 14:04

74

Łowicz 13:39 - Łódź Kaliska 14:36

57

Łowicz 15:06 - Łódź Kaliska 16:23

77

   

Łowicz 14:34 - Łódź Kaliska 15:39

65

   

Łowicz 14:47 - Łódź Kaliska 15:59

72

Łowicz 15:39 - Łódź Kaliska 16:36

57

Łowicz 17:00 - Łódź Kaliska 18:18

78

Łowicz 15:40 - Łódź Kaliska 16:56

76

Łowicz 16:34 - Łódź Kaliska 17:39

65

   

Łowicz 17:08 - Łódź Kaliska 18:23

75

Łowicz 17:39 - Łódź Kaliska 18:36

57

   

Łowicz 18:28 - Łódź Kaliska 19:38

70

Łowicz 18:34 - Łódź Kaliska 19:39

65

Łowicz 19:43 - Łódź Kaliska 21:00

77

   

Łowicz 19:39 - Łódź Kaliska 20:36

57

       

Łowicz 20:34 - Łódź Kaliska 21:39

65

           
   

Łowicz 21:58 - Łódź Kaliska 23:06

68

Łowicz 22:34 - Łódź Kaliska 23:39

65

Tabela 5.  Rozkłady jazdy 2013/2014 i 2014/2015 oraz proponowany na podstawie analizy wyników pomiarów w relacji Łódź Kaliska – Łowicz Główny.

Rozkład jazdy 2013/2014

Rozkład jazdy 2014/2015

Propozycja CZT na podstawie pomiarów

Pora kursowania

Czas jazdy

Pora kursowania

Czas jazdy

Pora kursowania

Czas jazdy

   

Łódź Kaliska 4:41 - Łowicz 5:56

75

Łódź Kaliska 4:17 - Łowicz 5:29

72

Łódź Kaliska 5:55 - Łowicz 7:27

92

Łódź Kaliska 5:58 - Łowicz 7:18

80

Łódź Kaliska 5:23 - Łowicz 6:27

64

       

Łódź Kaliska 6:17 - Łowicz 7:29

72

Łódź Kaliska 7:29 - Łowicz 8:42

73

Łódź Kaliska 7:06 - Łowicz 8:17

71

Łódź Kaliska 7:23 - Łowicz 8:27

64

       

Łódź Kaliska 8:17 - Łowicz 9:29

72

   

Łódź Kaliska 9:10 - Łowicz 10:19

69

Łódź Kaliska 9:23 - Łowicz 10:27

64

       

Łódź Kaliska 10:17 - Łowicz 11:29

72

       

Łódź Kaliska 11:23 - Łowicz 12:27

64

   

Łódź Kaliska 12:55 - Łowicz 14:05

70

Łódź Kaliska 12:17 - Łowicz 13:29

72

       

Łódź Kaliska 13:23 - Łowicz 14:27

64

   

Łódź Kaliska 14:49 - Łowicz 15:14

85

Łódź Kaliska 14:17 - Łowicz 15:29

72

Łódź Kaliska 15:24 - Łowicz 16:43

79

Łódź Kaliska 15:48 - Łowicz 16:57

69

Łódź Kaliska 15:23 - Łowicz 16:27

64

Łódź Kaliska 16:14 - Łowicz 17:35

81

Łódź Kaliska 16:55 - Łowicz 18:05

70

Łódź Kaliska 16:17 - Łowicz 17:29

72

       

Łódź Kaliska 17:23 - Łowicz 18:27

64

   

Łódź Kaliska 18:27 - Łowicz 19:44

77

Łódź Kaliska 18:17 - Łowicz 19:29

72

       

Łódź Kaliska 19:23 - Łowicz 20:27

64

Łódź Kaliska 20:00 - Łowicz 21:21

81

   

Łódź Kaliska 20:17 - Łowicz 21:29

72

           
   

Łódź Kaliska 22:09 - Łowicz 23:20

71

Łódź Kaliska 22:17 - Łowicz 23:29

72

 

A jak powinno być

Propozycja oferty przewozowej proponowana przez CZT, bazująca na wnioskach z badań, pokazuje jak powinna wyglądać oferta na tej linii. Oto jej charakterystyka:

 • Skrócenie średniego czasu jazdy do 64,9 minuty z 80,1 minuty w r.j. 2013/14 i 73,1 minuty w r.j. 2014/15, w celu zapewnienia konkurencyjnej pozycji względem komunikacji drogowej.
 • Narzędziem poprawy konkurencyjności muszą być: wzrost częstotliwości kursów do raz na godzinę (18 par w dzień roboczy i minimum 10 w dzień wolny), nowe pociągi powinny być przyspieszone, na wszystkich przystankach powinno się zatrzymywać jak obecnie 10 par pociągów nie więcej. 
 • Na kursach przyspieszonych (co drugi jak wg katalogu dobrych praktyk) zatrzymania tylko na stacjach o największym potencjale: Kaliska, Żabieniec, Zgierz, Glinnik, Swędów, Stryków, Głowno, Domaniewice, Łowicz Przedmieście i Łowicz Główny
 • Wykorzystanie parametrów nowego taboru i ułożenie rozkładu jazdy zgodnie z możliwościami wynikającymi z wytycznych zarządcy infrastruktury.
 • Ruch w takcie jest warunkiem pozyskania pasażerów w relacjach stricte metropolitalnych (Zgierz Łódź)
 • Do obsługi linii korzystanie z peronu 2 tor 5 stacji Łódź Kaliska zamiast odległych o kilkaset metrów od stacji peronów 5 i 6 (skrócenie dojścia do pociągu o ok. 5 minut).

Realizacja powyższych zalożeń jest warunkiem koniecznym uzyskania wzrostu przewozów w perspektywie  2017 r. do poziomu z 2001 r., czyli ok.  700 tys. pasażerów w roku.

 

Tabela 6.  Rozkład jazdy 2013/2014 i 2014/2015 oraz proponowany wg wskaźników ilościowych – czasu jazdy, liczby pociągów i szacowanej liczby pasażerów.

 

Rozkład jazdy

Propozycja CZT na podstawie pomiarów

Parametr

2013/2014

2014/2015

Liczba kursów

11

20

36

Średni czas jazdy

80,1

73,1

64,9

Liczba pasażerów

567

800 w 2015 r. i 900 w 2016 oraz 1000 w 2017 r.

ok. 1800 w 1-m roku i 2400 w 3-m roku

Wskaźnik pas/km

0,8

od 0,6 do 0,8

od 0,8 do 1,1

Liczba obiegów taboru

3

4

4 (lub 3)

Liczba używanego taboru i efektywność jego wykorzystania jest kluczowym składnikiem kosztów przy użytkowaniu nowego taboru. Więcej na ten temat można przeczytać w  analizie o efektywności wykorzystania taboru >>>.

Nowe pociągi przy bardzo niskiej stawce utrzymaniowej na poziomie ok. 2-3 zł/km, niskim zużyciu energii dla składu dwuczłonowego (1,5-2,5 zł/km) i stosunkowo niskiej stawce PLK dla lekkiego taboru na linii 15 (3,75 zł/km) i pokrytych już kosztach stałych obsługi drużyn pociągowych, oznacza dodatkowe do poniesienia koszty nowego pociągu przyspieszonego na poziomie 7-8 zł/km, przy dodatkowych przychodach na poziomie  6-8 zł/km. Oznacza to, że wzrost poziomu oferty, zapisany zresztą we wniosku o dofinansowanie z UE taboru, wpływa minimalnie na wzrost wymaganej rekompensaty (kwota ok. 0,75 mln zł rocznie).

Wzrost liczby pociągów do 18 par jest warunkiem sine qua non zwiększenia potoków powyżej 2 tys. pasażerów w dobie. Bez tego oferta 10 par w dobie szacunkowo w listopadzie 2015 r. powinna wynieść 800 pasażerów, dwa lata później 1000 osób. Stanowi to istotny wzrost przewozów (o ok. 40-60%), ale w stosunku do zapisanych wielkości w studium wykonalności ŁKA dla pozyskania taboru i wyznaczenia poziomu rekompensaty stanowi tylko jego marny cień.


[1]    Nawierzchnia peronowa pozostała bez zmian na stacji Łowicz Przedmieście, i Domaniewice oraz przystankach Grudze i Kamień Łowicki.

[2]    Nowe przystanki pojawiły się  z nazwami Domaniewice Centrum, Bratoszewice (znaczna zmiana lokalizacji), Glinnik i Łódź Radogoszcz Zachód. 

Ostatnio zmienianyczwartek, 15 styczeń 2015 13:56
Powrót na górę