Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Bełchatów zasługuje na kolej!

Dwa 60 i 76 tys. miasta położone 25 km od siebie bez kolei. Czy jest drugi taki przykład w UE? 13 listopada w trakcie konferencji „Kolej w obsłudze Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Zrównoważonego Transportu prowadziło punkt promujący powrót pociągów pasażerskich do Bełchatowa.

 

Zdaniem CZT relacja Bełchatów – Piotrków Trybunalski zasługuje na połączenie kolejowe – biorąc pod uwagę wielkość obu miast i ich bliskie położenie.

Projekt można realizować etapami. W I etapie wystarczy remont nawierzchni torowej na odcinku 26 km od stacji Piotrków Trybunalski do nieczynnego przystanku Bełchatów Miasto, wraz z jego odtworzeniem. Kosztowałoby to ok. 40-50 mln zł.

W II etapie można wprowadzić linię kolejową do miasta, aby skrócić dojście do przystanku. W wariancie A możliwe jest doprowadzenie kolei w sam środek miasta (koszt ok. 40 mln zł).

Belchatow-proj

Wariant 2 natomiast umożliwia przeprowadzenie linii przelotowo tak, aby umożliwić zatrzymanie w mieście pociągów jadących dalej – do kopalni, a po wybudowaniu linii do Złoczowa i jej przedłużeniu do Wielunia, jeszcze dalej - nawet do Wrocławia.

Jeśli do obsługi połączenia zakupiono by 2 szynobusy, to pociągi mogłyby kursować z częstotliwością co pół godziny w szczycie, co godzinę poza szczytem. Ponadto można by myśleć o kilku w dobie dodatkowych pociągach bezpośrednich do Warszawy.

Na punkcie promowaliśmy postulat sfinansowania projektu z nowego RPO województwa łódzkiego na lata 2014-20. Była to zarazem promocja plebiscytu Kolej 2022, którego projekt Bełchatów – Piotrków Trybunalski jest flagowym projektem z województwa łódzkiego.

Belchatow-CZT-125

Jak dowiedzieliśmy się z kuluarowych rozmów są szanse na realizację projektu – o ile dojdą do skutku plany PGE budowy linii kolejowej do nowego złoża w rejonie Złoczewa. Na ukończeniu są analizy wykonywane na zlecenie PGE przez Instytut Kolejnictwa. Analizowany jest m.in. wariant przewidujący wykonanie połączenia spinającego linię nr 24 Piotrków Trybunalski – Zarzecze z linią nr 181 Herby Nowe – Oleśnica pomiędzy Zarzeczem i Wieluniem. Do złoża węgla brunatnego położonego na południe od Złoczewa od tej nowej linii prowadziłoby odgałęzienie w kierunku północnym. W przypadku realizacji tych planów urząd marszałkowski będzie starał się o uruchomienie połączeń pasażerskich.

Ulotka rozdawana na punkcie:

ulotka 1

ulotka 2

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 listopad 2014 16:59
Powrót na górę