Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Marszałek zamknie linie kolejowe, które... planuje modernizować?

Trwają konsultacje społeczne Planu Transportowego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Przewiduje on po roku 2020 zastąpienie kilku linii kolejowych autobusowymi. Równolegle planowane są inwestycje do RPO na okres 2014-20. Dotarliśmy do notatki ze spotkania, jakie urzędnicy marszałka odbyli ze spółkami PKP. Wynika z nich, że planują z funduszy unijnych modernizować linie, które wg Planu Transportowego zamierzają zamknąć.

Spotkanie odbyło się 29 kwietnia b.r. w Warszawie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Marszałka oraz spółek PKP. Z notatki wynika, że strony wstępnie zgodziły się (str. 3 od góry), że z nowego RPO woj. kujawsko-pomorskiego na okres 2014-20 powinny zostać zrewitalizowane linie kolejowe:

1. Nr 208 na odc. Grudziądz - Laskowice Pomorskie

2. Nr 207 na odc. Toruń Wschodni - Chełmża

3. Nr 208 na odc. Jabłonowo Pomorskie - Grudziądz

4. Nr 207 na odc. Grudziądz - granica województwa (w stronę Malborka)

Ponadto rozmawiano o projekcie BiT-City II, który sugerowano zgłosić do nowego POIiŚ do priorytetu 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych (czyli analogicznie jak było to w przypadku BiT-City I). Do tego projektu samorząd planuje włączyć następujące inwestycje:

5. Modernizaja linii nr 27 na odc. Lipno - Toruń Wschodni

6. Rewitalizacja linii nr 18 na odc. Bydgoszcz Gł. - Nakło nad Notecią

7. Rewitalizacja linii Nr 207 na odc. Toruń Wschodni - Chełmża (ale PLK zasugerowała przesunięcie tego zadania do RPO z uwagi na wydaną decyzję środowiskową)

Tymczasem wg projektu  Planu Transportowego przygotowanego przez ten sam urząd na odcinkach z poz. 3, 4 i 5 po 2020 r. pasażerskie połączenia kolejowe mają zostać zastąpione autobusowymi.

Uwagi w konsultacjach społecznych Planu Transportowego można składać do 21 sierpnia.

 

Patrz też:

Projekt Kujawsko-Pomorskiego Planu Transportowego sprzeczny z ustawą i Białą Księgą

Projekt uwag w konsultacjach społecznych Planu Transportowego woj. kujawsko-pomorskiego

 

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 10 wrzesień 2014 21:51
Powrót na górę