Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Grudziądz – Toruń: najwięcej pasażerów w pociągach pozaszczytowych

fot. Przemysław Szczepanek fot. Przemysław Szczepanek

Jak wynika z pomiarów wykonanych przez CZT na linii  Grudziądz – Toruń Główny pociągami notującymi najwyższą frekwencję wcale nie są te kursujące w szczycie. Największą popularnością cieszą się pociągi przyjeżdżające do Torunia przed 11-tą i przed 14-tą.

 

Centrum Zrównoważonego Transportu w ramach projektu „Kolej na dobrą kolej” przeprowadziło badania frekwencji w pociągach na linii Grudziądz – Toruń Główny. Pomiary przeprowadzono w czerwcu 2015. Polegały one na zliczaniu pasażerów wsiadających i wysiadających na każdej stacji. Pod uwagę zostały wzięte kursy pociągów w dniach roboczych, podczas roku szkolnego. Wyniki tych badań mogą wielu zaskakiwać. Największą popularność wśród pasażerów mają połączenia poza godzinami szczytu.

 

Grudziądz - Toruń

W relacji Grudziądz – Toruń Główny w trakcie całego dnia z 10 dostępnych połączeń skorzystało łącznie 589 osób. Najwyższej frekwencji nie zanotował pociąg przyjeżdżający do Torunia ani przed godziną 7, ani przed godziną 8, ani przed godziną 9. Najwięcej osób skorzystało bowiem z pociągu przyjeżdżającego przed godziną 11 (89 osób), a drugim w kolejności był pociąg przed godziną 14-tą (86 osób). Dopiero trzecie, czwarte i piąte miejsca zajęły pociągi na godzinę – odpowiednio: 9, 7 i 8.  Szczegółową liczbę osób, korzystających z poszczególnych pociągów przedstawia poniższy wykres i tabela.

 

Liczba pasażerów  w pociągach relacji Grudziądz - Toruń Główny

Godzina przyjazdu na stację Toruń Główny

 

Tabela 1: Potoki notowane w czerwcu 2015 r. na trasie Grudziądz - Toruń Główny

Potoki notowane na trasie Grudziądz - Toruń Gł.

 

Toruń Grudziądz 

W kierunku przeciwnym wprawdzie najwyższą frekwencję zanotował pociąg typowo szkolny z godz. 14:30, to jednak pociąg z godziny 11:35 wyraźnie pokonał pociąg z 15:35 i niemal dorównał pociągowi z 16:35. Szczegółową liczbę osób, korzystających z poszczególnych pociągów przedstawia poniższy wykres i tabela.

Liczba pasażerów w pociągach relacji Toruń Gł. - Grudziądz

Godzina odjazdu ze stacji Toruń Główny

 

Tabela 2: Potoki notowane w czerwcu 2015 r. na trasie Toruń Główny – Grudziądz

Potoki na trasie Toruń Główny - Grudziądz

 

Wnioski

Wyniki powyższych pomiarów obalają powszechne jeszcze w Polsce przekonanie, że poza szczytami z pociągów korzysta zbyt mało osób aby były one opłacalne. Wiele badań zachowań komunikacyjnych w różnych regionach kraju pokazuje, że podróże niezwiązane z pracą i szkołą stanowią już nawet ponad połowę odbywanych podróży. Wpływ na to może mieć choćby starzenie się społeczeństwa i odmienne potrzeby transportowe seniorów w porównaniu z pracującymi.

Jeśli chodzi o osoby podróżujące w celach związanych z pracą to należy zauważyć, że osoby zatrudnione w handlu i części usług nie pracują na 7, 7.30 czy 8 tylko na 9, 10 i 11. W rezultacie kolej oferująca dojazdy tylko w godzinach 6-8 bez pociągów w porze 8-12 (a tak jest na wielu liniach w kraju) nie odpowiada na potrzeby większości społeczeństwa. 

 

kolej na dobra kolej podpisz petycje

Powyższe pomiary były elementem projektu Kolej na dobra Kolej, w ramach którego CZT przygotowało projekty znacznego zwiększenia liczby pociągów w 8 województwach i na 2 liniach międzywojewódzkich.  Jeśli chcesz, żeby w kujawsko-pomorskiem, ale i w innych regionach od grudnia kursowało więcej pociągów - podpisz się koniecznie! Podpisanie petycji w Internecie zajmuje tylko chwilę, wystarczy wpisać imię, nazwisko, miejscowość i adres e-mail.

Najlepiej podpisać za jednym kliknięciem wszystkie petycje projektu Kolej na dobrą Kolej.

Tu można zapoznać się i podpisać petycję dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 29 sierpień 2016 15:15
Powrót na górę