Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Mazowsze wzięte! 135 mln euro na kolej w nowym RPO.

Komisja Europejska wymusiła zmiany w projekcie Mazowieckiego RPO na lata 2014-20. Wbrew pierwotnym planom województwa będą pieniądze na kolej. I to duże.

 

CZT dotarło do nowego projektu RPO. W pierwotnym było 437 mln euro na drogi i 0 euro na kolej, w nowym jest już tylko 232 mln euro na drogi i 135 mln euro na kolej (z tego 78 mln na infrastrukturę, a 57 mln na tabor). 

Daje to proporcję wydatków na kolej i drogi jak 37-63, czyli bardzo zbliżoną do tej, w jakiej podzielono środki na kolej i drogi dla całości funduszy unijnych dla Polski. Tym samym Mazowsze dołącza do grupy 5 województw, w których ten podział został zachowany.

Warto zauważyć, że drogom zabrano więcej niż dano kolei. Przypuszczalnie województwo nie potrafiło uzasadnić tak dużych potrzeb albo realności realizacji projektów w obliczu trudnej sytuacji finansowej Mazowsza. Chodzi o zapewnienie wkładu własnego przez beneficjenta - w przypadku projektów drogowych jest nim samorząd (przede wszystkim) wojewódzki, w przypadku projektów kolejowych spółki kolejowe).

Przypomnijmy, że CZT występowało do Komisji Europejskiej, aby ta w trakcie negocjowania projektów RPO egzekwowała proporcję 40-60, zwłaszcza w przypadku projektów zakładających najniższy udział środków na kolej. Wystąpienie to wraz ze stanowiskami do 6 takich województw, w tym mazowieckiego, dostępne jest tutaj. Stanowiska dla 5 kolejnych województw tutaj.

Sygnały o zwiększeniach  środków na kolej (choć nie tak spektakularnych jak na Mazowszu) napływają także z innych województw. Szczegóły wkrótce.

 

Ostatnio zmienianypiątek, 19 grudzień 2014 08:39
Powrót na górę