Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Infrastruktura

Jak modernizować linie kolejowe? Odkurzamy białego kruka kolejowej literatury.

W przeciągu ostatnich kilku lat PKP PLK udało się zwiększyć liczbę oddawanych do użytku po modernizacji odcinków linii kolejowych. Stało się to jednak za cenę permanentnego paraliżu przewozowego na modernizowanych liniach. W kolejnych latach natężenie prac nie będzie wcale mniejsze. Np. zamiast odcinka Poznań – Czempiń  będzie modernizowany odcinek Czempiń – Leszno, zamiast odcinka Rembertów – Sadowne będzie modernizowany odcinek Sadowne – Białystok, zamiast odcinka Radomsko – Częstochowa i Zawiercie – Ząbkowice będzie modernizowany odcinek Zawiercie – Częstochowa etc. Kluczowe pozostaje pytanie jak prowadzić prace torowe, aby nie paraliżować ruchu?

Czytaj dalej...

Bezpieczne modernizacje? Jak to robi PKP PLK na przykładzie linii na Hel.

Rewitalizacja linii nr 213 rozbudziła spore nadzieje. Niestety efekty rozczarowują licznymi błędami. Brak realnego zwiększenia przepustowości skutkujący brakiem możliwości uruchamiania pociągów regionalnych częściej niż co godzinę, brak korekt lokalizacji przystanków, wysokość peronów niedostosowana do taboru, a przede wszystkim brak zapewnienia bezpieczeństwa na przejściach przez tory to główne grzechy projektu.

Czytaj dalej...

Małopolski RPO 2014-20 bez modernizacji linii kolejowych?

Do niedzieli można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przewiduje on bardzo małą kwotę na projekty kolejowe. Ale tylko dotyczące zakupu taboru, budowy węzłów przesiadkowych, czy parkingów przy stacjach. Nie zaplanowano rewitalizacji z RPO ani jednej linii kolejowej.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS