Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Polska (13)

Niezbędne kierunki zmian w transporcie kolejowym w Polsce

„Niezbędne kierunki zmian w transporcie kolejowym w Polsce” to jedyna jak dotąd pogłębiona analiza wybranych obszarów transportu kolejowego w Polsce, prezentująca szczegółowe propozycje zmian jakie powinny być niezwłocznie wprowadzone w transporcie kolejowym dla jego dalszego, zdrowego rozwoju.

Autorami analizy są wieloletni eksperci kolejowi: Piotr Kazimierowski i Stanisław Biega, którzy u progu nowej kadencji sejmu, przeprowadzili diagnozę i ocenę stanu obecnego kluczowych obszarów funkcjonowania kolei w Polsce, rekomendując jednocześnie pakiet 5 działań naprawczo-optymalizacyjnych, ukazując równocześnie oczekiwane efekty ich wdrożenia.

Zdaniem autorów, celem tego dokumentu jest eksperckie spojrzenie na złożone zagadnienia transportu kolejowego, niejednokrotnie niezrozumiałe dla przeciętnego „Kowalskiego” i próba rekomendacji takich rozwiązań, które w sposób szybki, bezpieczny i zupełnie apolityczny, mogły być wdrożenie, dla poprawy wizerunku i efektywności kolei.

Z tego też względu opracowanie zawiera tylko 5 głównych obszarów sklasyfikowanych jako:

  • Rzecznik praw pasażera
  • Program udrożnienia infrastruktury
  • Wspólny bilet kolejowy
  • PKP Polskie Linie Kolejowe jako agencja rządowa, likwidacja PKP SA
  • Rozwój transportu intermodalnego (kontenery, naczepy samochodowe)

Proponowane działania były konsultowane z przedstawicielami rynku zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, infrastruktury jak również transportu towarowego, w tym szczególnie intermodalnego i spotkały się z pozytywnym odbiorem środowiska.

W imieniu organizatorów zapraszamy do lektury całości tego dokumentu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS