Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Most Łazienkowski: Po odbudowie środkiem szybki tramwaj lub BRT?

Tak chce Komisja Dialogu Społecznego. W przyjętej wczoraj uchwale apeluje o "poprzedzenie prac projektowych szybkim wykonaniem studium analizującego możliwości wprowadzenia w korytarz trasy wysokowydajnego, nowoczesnego środka transportu publicznego (...). Wstępnie wydaje się, że pożądanym rozwiązaniem docelowym byłoby wprowadzenie linii szybkiego tramwaju, wydzielonej jezdni szybkiego autobusu (BRT) lub wariantu mieszanego – wydzielonej jezdni autobusowo-tramwajowej" tworzącej linię np. od Dworca Zachodniego do CH Promenada przy ul. Ostrobramskiej.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS