Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Już wkrótce jeszcze więcej ekologicznych autobusów na ulicach

Celem programu priorytetowego Niskoemisyjny Transport Miejski realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dofinansowanie działań zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej.

Wsparcie będzie udzielane w formie niskooprocentowanej pożyczki, przede wszystkim jako uzupełnienie środków na finansowanie przedsięwzięć, które będą mogły otrzymać wsparcie ze środków UE oraz na dofinansowanie przedsięwzięć, które takiego wsparcia nie będą mogły otrzymać.

Dzięki wyżej opisanym rozwiązaniom w najbliższych latach na naszych ulicach pojawi się m.in. jeszcze więcej ekologicznych autobusów. To szansa dla regionów w których transport publiczny realizowany tym środkiem transportu w dalszym ciągu odbywa się przy użyciu starych, nieprzyjaznych środowisku wyeksploatowanych pojazdów.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania uwag (do 11.09.2015) w odniesieniu do projektu Niskoemisyjnego Transportu Miejskiego. Szczegóły dotyczące konsultacji oraz program do pobrania można odnaleźć na stronie NFOŚiGW>>>.

Ostatnio zmienianyczwartek, 10 wrzesień 2015 12:42
Powrót na górę